Kdo napsal Svitky od Mrtvého moře?

Jaroslav Petr  |  Historie
Kumrán

Výzkum látek nalezených spolu se slavnými Svitky od Mrtvého moře odhalil autory těchto vzácných textů.

V roce 1947 objevili beduínští pastýři a pašeráci v jeskyních Kumránu na březích Mrtvého moře prastaré svitky pergamenu. Tušili, že by mohlo jít o velkou vzácnost, a tak texty nabídli k prodeji.

Tak se svět dozvěděl o nejstarších známých biblických textech, jež vešly do obecného povědomí jako Svitky od Mrtvého moře. Vznikly zcela jistě před rokem 70 n.l. Kdo je napsal, kdy a kde? O to vedou badatelé už více než půl století velké spory.

Spory o autorství svitků

Někteří badatelé jsou přesvědčeni, že svitky vznikly tam, kde byly nalezeny. Na základě výzkumů provedených Rolandem de Vauxem v 50. letech minulého století se zdálo, že v sídlišti žily asi dvě stovky lidí a ti se kromě jiného velmi intenzivně věnovali psaní náboženských textů. Pozdější výzkumy skončily zcela opačným závěrem, podle kterého žilo v Kumránu jen pár desítek lidí, kteří neměli s autorstvím svitků nic společného. Texty měly být sepsány v Jeruzalémě nebo jiných místech Izraele. Do Kumránu je měli přinést uprchlíci z Jeruzaléma dobytého v roce 70 n.l. Římany.

Kompromisní teorie předpokládají, že část textů vznikla přímo v Kumránu a část sem byla přinesena odjinud.

Co prozradily látky?

S devíti stovkami pergamenových svitků bylo nalezeno i dvě stě kusů textilií pocházejících z téže doby. Ty nyní podrobil průzkumu tým izraelských vědců. Výsledky jejich bádání zveřejnil vědecký časopis Dead Sea Discoveries.

Textilie byly nejprve používány jako oděvy a později byly rozřezány na kusy a použity k jiným účelům. Do některých byly zabaleny pergamenové svitky. Všechny textilie jsou lněné. To je zajímavé hned ze dvou hledisek. V té době patřila k oblíbeným textilním materiálům vlna. Samotní obyvatelé Kumránu chovali ovce a měli k vlně přístup. Pokud by svitky přinesli uprchlíci, asi by nebyli všichni oblečeni jen do lněných látek. Mnozí by byli oblečení i do vlny. Proto se zdá, že látky i svitky jsou místní provenience.

Virtuální model Kumránu:

Tehdejší obyvatelé Kumránu si zvolili lněné oděvy úmyslně. Proč? Odpověď na tuto otázku se možná skrývá za faktem, že látky nejsou v rozporu s tehdejšími zvyky barvené ani zdobené. Některé byly úmyslně vyběleny. Jejich majitelé se zjevně chtěli odlišit od dobové módy a volili nenápadné, téměř asketické oblečení. To odpovídá názorům, podle kterých jsou autory Svitků od Mrtvého moře Esejci – představitelé asketické sekty, jež se stranila okázalého světského života.

Na druhé straně ale textilie vypovídají i o tom, že se v Kumránu nežilo zle. S jedinou výjimkou nenašli vědci na látkách stopy po záplatování. V chudém sídlišti by na správky potrhaných oděvů jistě docházelo. Obyvatelé Kumránu nebyli nijak závratní boháči. Zdrojem jejich příjmů byl chov domácích zvířat, pěstování datlí a výroba keramiky. Rozhodně to však nebyli chudáci, kteří by třeli bídu s nouzí.

Další informace:

Nejčtenější