Kde se berou obří mravenci?

Jaroslav Petr  |  Příroda

Vědci donutili mravenčí vojáky k extrémnímu růstu. Této proměny je schopno více než tisíc druhů mravenců.

Říká se, že každý voják má v torně maršálskou hůl. Vojáci amerických mravenců rodu Pheidole mají ve své pomyslné torně schopnost dorůst obludných rozměrů.

V rodu amerických mravenců Pheidole je sdruženo asi 1 100 druhů. Pro všechny jsou typické dělnice dvou velikostí. Malé dělnice jsou pracovité a zasvětí svůj krátký život budování mraveniště, shánění potravy a péči o potomstvo. Velké dělnice mají větší hlavu a silnější svaly ovládající kusadla. Prací se nepřetrhnou. Jejich chvíle přichází, když se v blízkosti mraveniště objeví vetřelci. Pak větší dělnice názorně předvedou, proč se jim říká vojáci.

Zatímco mravenčí dělnice při boji často spoléhají na chemické zbraně, např. rozprašování kyseliny mravenčí nebo jed žihadla, vojáci přemohou nepřítele silou kusadel. Tady ustřihnou některému z útočníků nohu, tam zase jinému ucvaknou hlavu nebo přeštípnou vetřelce vpůli ve štíhlém pase.

Malá dělnice a voják
Malá dělnice a voják

Obří ochránci kolonie

Osm druhů z rodu Pheidole má ještě jednu kastu dělnic. Jsou to tzv. supervojáci. Obludně zvětšené „kopie“ vojáků jsou někdy vybaveny i obřími hlavami. Osmička mravenčích druhů se supervojáky žije na jihu USA a na severu Mexika, kde se vyskytují kočovní loupeživí mravenci rodu Eciton. Ti pořádají nájezdy na kolonie jiných druhů mravenců a dokážou je v krátké době zničit. Supervojáci se umějí s mravenčími loupežníky poprat a navíc mohou obřími hlavami utěsnit vstup do kolonie.

Supervojáky mají v záloze všichni

Ehab Abouheif z McGill University v kanadském Montrealu objevil mezi newyorskými mravenci druhu Pheidole morrisi několik supervojáků. Mohl se spokojit s tím, že poopraví učebnice a zvýší počet druhů se supervojáky na devět. Abouheif však pojal podezření, že schopností dorůstat do obludných rozměrů supervojáků jsou obdařeny všechny druhy z rodu Pheidole.

V laboratorních pokusech se ukázalo, že Abouheif měl pravdu. Larvy mravenců Pheidole se vyvíjejí pod diktátem tzv. juvenilního hormonu. Pokud hladina hormonu překročí v organismu mravenčí larvy prahovou hodnotu, vyvine se místo malé dělnice voják. Larvy druhů, jež jsou schopné produkovat supervojáky mají ještě druhý, vyšší „práh“. Po jeho překročení zajišťují vysoké hladiny juvenilního hormonu vznik supervojáků. Skrytý „třetí rychlostní stupeň“ odhalili vědci u všech testovaných druhů mravenců rodu Pheidole. Výsledky těchto pokusů zveřejnil vědecký týdeník Science.

Vojáci mravence Pheidole pallidula brání vstup do mraveniště proti útočící přesile:

Newyorští mravenci Pheidole morrisi se s loupeživými mravenci nepotkávají, a tak se nabízí otázka, k čemu jsou jim supervojáci dobří. Podle Abouheifa představují jen jakousi „evoluční pojistku“. Pokud by se v okolí hnízd mravenců Pheidole morrisi objevil nějaký opravdu zdatný nepřítel, mravenci by provedli „mobilizaci“ a supervojáky by si obratem ruky pořídili ve větších počtech. Podobně si schovávají tento evoluční trumf v rukávu i stovky dalších druhů mravenců Pheidole.

Další informace:

Nejčtenější