10. Únor 2000

Byl oznámen objev kvark–gluonového plazmatu. Jde o stav v jakém byl vesmír přibližně prvních 20 až 30 mikrosekund po Velkém třesku, tedy ještě před vznikem základních subatomárních částic jakými jsou například protony nebo neutrony. Existence takového plazmatu je podmíněna extrémně vysokými teplotami a tlaky, které se za běžných podmínek už ve vesmíru nevyskytují.

Nejčtenější