5. Červenec 1687

Vydal Isaac Newton knihu Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. Jsou v ní shrnuty všechny základní premisy, na kterých stojí klasická mechanika včetně Newtonova gravitačního zákona.

Nejčtenější