20. Březen 1945

Vydal Adolf Hitler tzv. „Neronův rozkaz“, podle nějž mělo být zničeno všechno vojenské, dopravní, zpravodajské, průmyslové a zásobovací zařízení, a také veškeré cenné věci na území Třetí říše, které by mohl nepřítel použít ve válce. Později dokonce Hitler vydal rozkaz, že má být zastřelen každý mužský obyvatel domu, který vyvěsí bílou vlajku.

Nejčtenější