16. Říjen 1946

Bylo oběšeno deset nacistických válečných zločinců, odsouzených v Norimberském procesu.

Byli to: Joachim von Ribbentrop – říšský ministr zahraničních věcí
Wilhelm Keitel – polní maršál a náčelník štábu vrchního velitelství
Ernst Kaltenbrunner – polní maršál a šéf bezpečnostní služby
Alfred Rosenberg – ministr pro okupovaná východní území, filozof strany
Hans Frank – guvernér Polska
Julius Streicher – majitel a vydavatel protižidovského listu Der Stürmer
Fritz Sauckel – zmocněnec pro nasazení pracovních sil
Alfred Jodl – náčelník Operačního štábu Vrchního velitelství brané moci (OKW, Oberkommando der Wehrmacht)
Wilhelm Frick – ministr vnitra a říšský protektor v Čechách a na Moravě
Arthur Seyss-Inquart – guvernér Rakouska a Nizozemský komisař.

Nejčtenější