20. Říjen 1984

Zemřel Paul Adrien Maurice Dirac, britský teoretický fyzik, který se zabýval kvantovou teorií, obecnou teorií relativity a kosmologií. V roce 1933 získal, spolu s s Erwinem Schrödingerem, Nobelovu cenu. Je známý tím, že jako první formuloval relativistickou kvantově-mechanickou rovnici popisující elektron, která se na jeho počest nazývá Diracova rovnice.

Nejčtenější