8. Září 1968

Se na protest proti invazi armád Varšavské smlouvy do Československa upálil Ryszard Siwiec, který tak byl první „živou pochodní“ v sovětském bloku. Stalo se tak při celorepublikových dožínkách na varšavském Stadiónu Desetiletí, v přítomnosti vedení polské komunistické strany a před asi sto tisíci lidmi. Siwiec se potřísnil rozpuštědly a křičel, že protestuje proti okupaci Československa. Na magnetofon předtím také nahrál vzkaz, v němž obvinil Moskvu ze snahy rozpoutat další světovou válku. Po čtyřech dnech v nemocnici, za stálého dozoru tajné policie, zemřel.

Nejčtenější