23. Červenec 1871

V celé monarchii byl zaveden metrický systém měr a vah.

Nejčtenější