10. Červen 1909

Poprvé použil britský parník Slavonia nouzový telegrafický signál SOS (…---…) vykládaný později jako Save Our Souls (spaste naše duše) případně Save Our Ship (zachraňte naši loď). Ve skutečnosti byl odvozen od německého kódu SOE, kde bylo E nahrazeno S aby nehrozilo přeslechnutí. Dříve používaný signál byl CQD vykládaný jako: come quick danger – přijeďtě rychle, nebezpečí.

Nejčtenější