20. Prosinec 1917

Byla Leninem založena ČEKA, celým názvem – Mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí, spekulací a sabotáží. První ze série tajných policií v Sovětském Rusku. Během jejího pětiletého působení zemřelo 200 až 500 tisíc lidí.

Nejčtenější