28. Říjen 1918

Byl v Praze vyhlášen samostatný Československý stát. V Ženevě zahájila delegace Národního výboru, vedená Karlem Kramářem, jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o podobě a vytvoření samostatného státu. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Tato zpráva se stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž lid jásal v ulicích a ničil symboly Rakousko-Uherska. Na večer téhož dne vydal Národní výbor první zákon, „zákon o zřízení samostatného státu československého“.

Nejčtenější