25. Září 1920

Skončila bitva na řece Němen, druhá největší bitva rusko-polské války. Na polské straně stála armáda čítající asi sto tisíc mužů a vedená Józefem Piłsudskim, na straně druhé početně stejná, demoralizovaná a špatně vybavená Rudá armáda pod velením Michaila Tuchačevského. Rudá armáda neměla letectvo, Poláci disponovali několika letadly a měli navíc převahu v dělostřelectvu. Vše skončilo obklíčením a totální porážkou Rudé armády, která musela přistoupit na příměří. Byl uzavřen Rižský mír, který akceptoval polské požadavky v Ukrajině a Bělorusku.

Nejčtenější