3. Červenec 2005

Narazil projektil sondy Deep impact rychlostí 10,2 km/s do jádra komety 9P/Tempel 1. Experiment posloužil ke získání informací o materiálu kometárního jádra.

Nejčtenější