7. Březen 1618

Formuloval Johannes Kepler Třetí Keplerův zákon: Poměr druhé mocniny oběžné doby planety a třetí mocniny délky hlavní poloosy její trajektorie je pro všechny planety téhož systému konstantní. Veřejnost s ním seznámil následující rok ve své knize Harmonices Mundi, která se jinak zabývá geometrií mnohoůhelníků. První dva zákony a pozorování která vedla k jejich formulaci publikoval už roku 1609 v knize Astronomia nova.

Nejčtenější