16. Únor 2005

Vstupuje v platnost Kjótský protokol o omezení emisí skleníkových plynů. Průmyslové země se v něm zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 %. Kromě oxidu uhličitého (CO2), methanu (CH4) a oxidu dusného (N2O), jejichž emise budou porovnávány k roku 1990, se závazek týká hydrogenovaných fluorovodíků (HFCs), polyfluorovodíků (PFCs) a fluoridu sírového (SF6), jejichž emise mohou být porovnávány buď s rokem 1990 nebo 1995.

Nejčtenější