8. Listopad 1620

V bitvě na Bílé hoře v Praze jsou poražena česká stavovská vojska. Vlády se ujímá Ferdinand II. Štýrský. Mnoho lidí bylo vypovězeno ze země – povětšinou „inteligence národa“, následkem je obrovský úpadek hodnoty literárního díla a češtiny. Důsledkem celé prohry byl hospodářský a politický rozvrat země, spojený s násilnou katolizací a germanizací, a s tím také spjatou cenzurou. Tato doba je označována jako „pobělohorská“.

Nejčtenější