Kalendárium

2. dubna 1992 v New Yorku je usvědčen mafiánský boss John Gotti. Hlavě rodiny Gambínů (the Gambino crime family) bylo dokázano třináct vražd, dále pak vydírání, obcházení justice, hazard a lichvářství. Gotti, který nastoupil do rodiny po Paulu Castellanovi, byl velice mocný boss. Stal se na veřejnosti známý díky své otevřenosti, díky níž později skončil ve vězení.

1. dubna 1950 Stalin oznámil v Moskvě svůj plán, který předpokládal dalekosáhlé přeměny přírodních podmínek Sovětského svazu až k Uralu. Jedním z nechtěných ale logických důsledků tohoto plánu je vysychání a zamoření Araleského jezera, které patří mezi největší ekologické katastrofy přímo zaviněné člověkem.

31. březena 2005 vstoupil v platnost Kjótský protokol o omezení emisí skleníkových plynů.

30. březena 1842 použil poprvé dr. Crawford Long (1815– 1878) v moderní medicíně anestezii při operaci. Už ve dřívějších dobách se používaly nejrůznější drogy k místnímu znecitlivění nebo obluzení pacienta při operacích. Nikdy ale přitom nedocházelo k úplnému bezvědomí pacienta. Dr. Crawford Long byl k použití celkové narkózy donucen těžkou operací – odstranění cysty a nádoru. Pacient James Venable musel později podstoupit ještě jednu operaci, při které mu byl odstraněn druhý nádor. Při obou zákrocích použil Long dietyleter.

29. březena 1937 zahájen provoz elektrické tramvaje na Vítkovické závodní dráze, normálněrozchodné drobné dráze Vítkovice – Zábřeh o stavební délce 3,905 km a s počáteční stanicí umístěnou před ředitelstvím železáren ve Vítkovicích. Trať sloužila především pro nákladní dopravu písku z dolů v Zábřehu do jejich areálu. V souvislosti s elektrifikací byl ukončen provoz osobní dopravy parní trakcí.

28. březena 1910 Henry Faber se stává prvním člověkem letícím v hydroplánu (Fabre Hydravion), poté, co odstartoval z hladiny poblíž Martigues (Francie).

27. březena 1886 slavný apačský náčelník Geronimo se vzdává armádě Spojených států. Končí tím jedna fáze Apačských válek.

26. březena 1967 sto tisíc lidí se shromáždilo na jednom z několika tzv. „Central Park Be-In“ v Central Park v New Yorku, na protest proti válce ve Vietnamu a rasismu.

25. březena 1634 na pobřeží dnešního Marylandu se vylodilo prvních 150 osadníků. De facto tak založili britskou kolonii Province of Maryland, která oficiálně vznikla už o dva roky dříve.

24. březena 1989 havaroval tanker Exxon Valdez poblíž Aljašky v zálivu prince Williama, převážel 240 000 barelů (42 000 m3) ropy. Odhady následků katastrofy uvádějí úhyn 250 000 mořských ptáků, 2800 mořských vyder, 300 tuleňů, 250 orlů a 22 kosatek. Kapitán Joseph Hazelwood byl později v soudním procesu shledán vinným, nepodařilo se však prokázat, že byl ve službě opilý.

23. březena 1900 roku 1900 začal Britský archelog Sir Arthur John Evans se svými vykopávkami na předpokládaném místě Knossu, paláce bájného krále Mínoa, na Krétě. Neobjevil jen bájný palác, ale celou zapomenutou mínojskou kulturu. Ta se na Krétě rozvíjela v době bronzové mezi 3000 až 1100 př. n. l.

22. březena 1993 Intel Corporation dodala první Pentium čipy (80586), kmitočtu 60 MHz pro počítače 100+ MIPS a pro 64 bitový přenos dat.

21. březena 1999 přistáli Bertrand Piccard a Brian Jones po prvním obletu Země balónem. Jejich balón – roziéra Breitling Orbiter 3, byl kombinací plynového (heliového) a horkovzdušného balónu. Namísto koše měl hermeticky uzavřenou gondolu s kyslíko – dusíkovou atmosférou. Let trval 19 dní, 21 hodin a 47 minut.

21. březena 1993 Intel Corporation dodala první Pentium čipy (80586), kmitočtu 60 MHz pro počítače 100+ MIPS a pro 64 bitový přenos dat.

20. březena 1945 vydal Adolf Hitler tzv. „Neronův rozkaz“, podle nějž mělo být zničeno všechno vojenské, dopravní, zpravodajské, průmyslové a zásobovací zařízení, a také veškeré cenné věci na území Třetí říše, které by mohl nepřítel použít ve válce. Později dokonce Hitler vydal rozkaz, že má být zastřelen každý mužský obyvatel domu, který vyvěsí bílou vlajku.

19. březena 1896 Společnost Elektrická dráha Praha – Libeň – Vysočany zahájila provoz elektrické tramvaje.

18. březena 1965 prvním člověkem, který vstupuje do volného vesmírného prostoru, je kosmonaut Alexej Leonov, který opustil na 12 minut kosmickou loď Voschod 2.

17. březena 1947 první let bombardéru B-45 Tornado. Tento strategický proudový bombardér byl také prvním, který mohl tankovat palivo ve vzduchu. B-45 byl pro Američany důležitým prvkem pro jaderné zastrašování nepřítele na začátku 50. let 20. století.

16. březena 1958 společnost Ford Motor vyrábí svůj 50 miliontý automobil. Od založení společnosti je to tedy v průměru milion automobilů ročně.

15. březena 1939 začala okupace Čech a Moravy nacistickým Německem – krátké období tzv. druhé republiky skončilo.

14. březena 1964 porota v Dallasu shledává Jacka Rubyho vinným z vraždy Leea Harweyho Oswalda, vraha J.F. Kennedyho.

13. březena 1989 způsobila geomagnetická bouře kolaps elektrárny Hydro-Québec. Šest milionů lidí zůstalo bez dodávky elektřiny devět hodin. Geomagnetické bouře jsou krátkodobými poruchami zemské magnetosféry, během kterých dochází k tvorbě geomagneticky indukovaného elektrického proudu v kovových předmětech a vedení. Může tedy způsobit zničení elektroniky, přerušení bezdrátové komunikace ale i nebezpečí zranění elektrickýcm proudem, protože indukcí vzniká proud i v kovových trubkách rozvádějícch vodu a plyn. Zvýšená radiace není nebezpečná pro Doprovázejí je polární záře, které se s nimi objevují i v teplých oblastech. Geomagnetická bouře z roku 1989 vyvolala polární záři, která zasahovala až do Texasu.

12. březena 1965 vypuštěna sovětská sonda Kosmos 60, která měla přistát na Měsíci. Selhání zdroje energie v kontrolním systému tento plán překazilo.

11. březena 2004 při teroristických výbuších v předměstských vlacích v Madridu zahynulo 191 lidí.

10. březena 1987 Svatá stolice odsoudila praktiky asistovaného těhotenství, rození dětí ze zkumavky a umělého oplodnění.

10. březena 1876 se podařil vynálezci Alexanderu Grahamu Bellovi první úspěšný telefonní hovor s jeho telefonem. První slova které přenášel elektrický proud zněla: „Pane Watsone, pojďte sem, chci vás vidět.“

10. březena 1535 objevila výprava španělského biskupa Tomase de Berlanga souostroví Galapágy. Nazvali je podle obřích suchozemských želv – Islas Galapagos tedy doslova Želví ostrovy. Významnou roli později sehrály Galapágy při Darvinově cestě kolem světa na lodi Beagle. Živočišné druhy přizpůsobené prostředí jednotlivých ostrovů posloužily jako příklady při formulování evoluční teorie.

9. březena 1945 proběhlo bombardování Tokia. Bombardéry B-29 a 1 665 tun napalmu přinesly smrt více než 100 000 obyvatelům.

8. březena 1918 první případ španělské chřipky, který předznamenal celosvětovou zničující epidemii. Počet obětí se odhaduje mezi 20–100 milióny lidí.

7. březena 1996 pořídil Hubbleův vesmírný dalekohled první snímky povrchu plutoidu Pluto.

7. březena 1926 byl uskutečněn první transatlantický telefonní hovor mezi New Yorkem a Londýnem.

7. březena 1618 formuloval Johannes Kepler Třetí Keplerův zákon: Poměr druhé mocniny oběžné doby planety a třetí mocniny délky hlavní poloosy její trajektorie je pro všechny planety téhož systému konstantní. Veřejnost s ním seznámil následující rok ve své knize Harmonices Mundi, která se jinak zabývá geometrií mnohoůhelníků. První dva zákony a pozorování která vedla k jejich formulaci publikoval už roku 1609 v knize Astronomia nova.

6. březena 1869 Dmitrij Ivanovič Mendělejev Ruské chemické společnosti periodickou tabulku prvků.

6. březena 1899 byla v Německé chemické společnosti Bayer registrována ochranná známka na aspirin. Kyselina acetylsalicylová která je jeho účinnou látkou je nejstarším uměle připraveným lékem. V přírodě je obsažena v kůře vrb. Za své rozšíření vděčí objevu německého chemika Felixe Hoffmanna, který roku 1897 přišel na nový způsob výroby, když hledal lék pro svého otce.

6. březena 1927 byl uveden dystopický film německého režiséra Fritze Langa nazvaný Metropolis. Představuje město budoucnosti, ve kterém je výrazně oddělena kasta vládců a kasta dělníků. Film za neuvěřitelných 7 milionů marek natočený Universum Film AG (UFA) nebyl ale veřejností dobře přijat a znamenal finanční katastrofu, která studio téměř zničila. Původní film byl dlouhý přes 210 minut, ale krátce po premiéře byl mnohokrát sestřihán, takže se objevují i verze dlouhé pouhých 80 minut. Teprve mnoho let po svém uvedení se film dočkal rehabilitace v očích odborné veřejnosti. Tehdy však už neexistovala ve známých archivech kompletní verze. Mělo se za to, že se vystřižené scény definitivně ztratily, ale v roce 2008 byla objevena úplná 16mm kopie v Museo del Cine v Buenos Aires (Argentina).

5. březena 1970 po ratifikaci 43 národy světa vstoupil v platnost nukleární pakt o nešíření jaderných zbraní.

4. březena 1877 vynalezl Emil Berliner mikrofon. Nicméně jeho vynález byl následujícího roku vytlačen uhlíkovým mikrofonem T.A. Edisona. Mnohem více se prosadil jiný Berlinerův vynález – gramofon.

Nejčtenější