K obědu maso ze zkumavky

Helena Vrecková  |  Věda

V blízké budoucnosti by se lidé díky tkáňovému inženýrství mohli živit masem vyrobeným v laboratorních podmínkách. Budou na to však ochotni přistoupit?

Narůstající počet lidí a s tím spojený nedostatek jídla je pro vědce stále aktuálním tématem. Mnoho vědeckých skupin se snaží přijít na efektivní, jak nasytit co možná největší počet lidí. Již jsme zde psali o snaze naučit lidi jíst hmyz, ale výzkumný tým z Oxfordské univerzity přišel s docela jiným nápadem.

Maso z laboratoře je šetrnější k přírodě

Vědci očekávají, že díky úspěchům na poli tkáňového inženýrství by do budoucna bylo možné vyrábět maso v laboratoři. Ačkoli jsou všechny pokusy v tomto směru zatím na počátku, již se vynořují otázky ohledně úspor energií a financí. Vědci z Oxfordské univerzity ve spolupráci s Amsterdamskou provedli analýzu, která měla za úkol některé tyto otázky zodpovědět.

Jako zdroj živin a energie k růstu svalových buněk vědci použili roztok z hydrolyzátu sinic. Kultivované maso (maso vytvořené in vitro za použití tkáňového inženýrství) je podle nich potenciálně zdravější a na výrobu efektivnější.

Z výsledků vyplývá, že výroba tuny kultivovaného masa vyžaduje 26–33 GJ energie, 367–521 m3 vody, 190–230 m3 pozemku a vytvoří 1 900–2 240 kg emisí skleníkových plynů. Pokud srovnáme s výsledky konvenčního způsobu výroby masa ve stejném množství, vychází spotřeba energie u kultivovaného masa o 7–45 % méně (jen drůbeží maso spotřebuje méně energie), vytvoří o 78–96 % méně skleníkových plynů a spotřeba vody klesla o 82–96 %. Ke své výrobě potřebuje jen jedno procento půdy, která je nutné pro chov dobytka.

Dokážou se lidé oprostit od klasického způsobu výroby masa, když kultivované maso s sebou přináší tolik výhod?
Dokážou se lidé oprostit od klasického způsobu výroby masa, když kultivované maso s sebou přináší tolik výhod?

Projekt mohou ohrozit předsudky lidí k jídlu

Celkem jasné výsledky přesvědčily vědce o tom, že celkové dopady výroby kultivovaného masa na životní prostředí jsou podstatně nižší než u konvenčního způsobu získávání masa. Do výsledků navíc nejsou započítány nižší náklady na dopravu a chlazení. V potaz není brána ani možnost znovuzalesnění ploch, které by vznikly díky snížení potřeby půdy pro hospodářská zvířata. Tato alternativa má také silnou podporu ze stran ochránců zvířat.

Nikdo si nedělá iluze, že by éra masa z laboratoře nastala ihned, nebo že by na ni lidé přistoupili s nadšením. Obavy vědců pravděpodobně vyvolávají především lidské předsudky ohledně jídla a přílišné lpění na „přírodním a přirozeném“ původu masa.

Dalším cílem výzkumu bude zjistit, jestli maso poskytuje stejné množství nutričních hodnot jako konvenčně vyráběné maso. Jako poslední budou vědci řešit chuť masa.

O výzkumu informoval také web Science Daily.

Nejčtenější