Jaké pivo pili staří Sumerové?

Jaroslav Petr  |  Historie

Složité pátrání archeologů. Na hliněných destičkách pasou po klínopisné receptuře na sumerský pěnivý mok.

Obyvatelé Mezopotámie vařili v hliněných nádobách nápoje z obilí. Tyto nápoje se ve své době těšily stejné oblibě jako dnešní pivo. K jejich výrobě používali staří Sumerové pšenici i ječmen.

Tím jsou však naše znalosti o sumerské technologii prakticky vyčerpány.

Skoupé hliněné destičky

Nedávno zesnulý německý historik Peter Damerow z berlínského Max Planck Institut für Wissenschaftgeschichte si dal tu práci a prostudoval všechny dostupné sumerské texty, které se týkaly výroby nápojů z obilí.

Damerow konstatoval, že klínopisy na hliněných destičkách neměly za úkol popsat kompletní vaření nápojů. To byla v té době technologie notoricky známá. Hliněné destičky popisovaly nanejvýše některé dílčí kroky. Damerowova zevrubná analýza vyústila ve vážné podezření, že Sumerové vařili něco jiného než pivo.

Ilustrační foto

Bezalkoholové pivo?

K nedostatečnému popisu výroby nápojů z kvašeného obilí významně přispěly sumerské „potravinářské normy“. Vládcové a jejich dvorští úředníci dohlíželi na to, aby se nápoje vařily standardním postupem, který se nesměl měnit po celá desetiletí. A tak nebylo zapotřebí neustále popisovat něco, co se dělalo stejně včera, před rokem i před deseti lety a co se bude dělat stejně i zítra, za rok a za deset let. V úředních výnosech dochovaných na destičkách bylo pevně určeno množství a kvalita surovin používaných k výrobě nápoje. Dokonce ani v Ninkasině, hymnu z doby kolem roku 1 800 př.n.l., jenž je věnován ochránkyni výrobců kvašených nápojů bohyni Ninkasi, nenajdeme nějaké zevrubnější podobnosti přípravy nápojů.

Němečtí archeologové z mnichovské Ludwig Maximilian Universität se ve spolupráci s potravináři z mnichovské Technische Universität pokusili rekonstruovat sumerské vaření piva tak, jak je snad prováděli obyvatelé města Tall Bazi na území dnešní Sýrie. Ale podle Damerowa jen dokázali, že by uměli v podmínkách doby bronzové uvařit něco jako dnešní pivo.

„Vzhledem k omezeným znalostem o tom, jak Sumerové své nápoje vařili, si nemůžeme být dokonce jisti ani tím, jestli jejich nápoje obsahovaly alkohol,“ tvrdil Damerow.

Podle Damerowa možná sumerské „pivo“ připomínalo nejvíce ze všeho nealkoholický nápoj kvas oblíbený ve východní Evropě.

Další informace:

Nejčtenější