Jak vyvolat blesk pro potřebu výzkumu?

Martin Tůma  |  Věda

Letní bouře s blesky a hromobitím je bezesporu velmi působivým divadlem přírody. Blesk samotný je však otázkou okamžiku. Jak takový jev zkoumat?

Blesky fascinovaly lidstvo už od pradávna a obvykle byl jejich výskyt připisován některému z bohů. Jako první prostředek ochrany stavení před úderem blesku sloužily posvěcené svíčky – hromničky.

Ty později nahradil mnohem úspěšnější bleskovod – známý spíše jako hromosvod. Nezávisle na sobě jej zkonstruovali český premonstrátský kněz Prokop Diviš a americký politik a vynálezce Benjamin Franklin. Ale hromosvod ale nedokáže po zásahu blesku stoprocentně ochránit elektrická zařízení připojená do sítě.

Zkoumáme blesky

Nicola Tesla byl muž blesky přímo posedlý. Jeho výzkumy proto dnes tvoří základ mnohých legend a mýtů. Jedná se ovšem spíše o hračky zaměřené na efekt, než o něco praktického. Příkladem může být toto zařízení, které si postavili nadšenci v Oklahomě:

V Teslových šlépějích jde ale i současná věda, která zkoumá blesky moderními metodami. Jak ale zkoumat něco, co se vyskytuje na velmi krátký čas na blíže neurčeném místě nezávisle na vůli vědce? Navíc tam, kde je hodně blesků, bývá časo i něco jiného – například tornádo, silné krupobití či sopečný výbuch. Pro výzkum blesků je ideální nenechat to na matičce přírodě a vyrábět si vlastní.

Jednou z metod je vypomoci přírodě silným laserem. Při bouřce díky silnému vzdušnému proudění dojde k tomu, že se na jednom místě začne hromadit kladný elektrický náboj, zatímco jinde záporný. Vzduch funguje jako poměrně dobrý izolátor, ale když velikosti nábojů překročí izolační schopnost vzduchu, dojde k elektrostatickému výboji. Ten v okamžiku vyrovná elektrickou nerovnováhu. Blesk vytvoří ve vzduchu ionizovaný kanál, kterým proteče ohromné množství elektrické energie. To prudce ohřeje vzduch a tím vzniká hrom.

Blesk po drátě

Při pokusech v Novém Mexiku se vědci rozhodli silnými výboji laseru vytvořit ve vzduchu ionizovaný kanál a tak blesk spustit. Jenomže na podobnou věc je potřeba velmi výkonný (a tím pádem i velmi drahý) laser s náročným provozem a obsluhou. Vědci z Centra pro výzkum blesků floridské univerzity ale přišli s mnohem levnějším řešením. Místo laseru vystřelí do bouřkového mraku raketu, která je kevlarovým vláknem spojená se zemí a vytvoří podmínky pro přeskok blesku.

Jaké to má výsledky se můžete sami podívat na tomto videu:

Výzkum blesků je důležitý, protože v dnešní době je vše závislé na elektřině a právě ta blesky přitahuje. Přestože hromosvod zabrání požáru, tak úder blesku do domu ještě pořád může zničit vše, co je připojené k elektrické síti. To samé platí pro komunikační stožáry, základové stanice mobilních sítí a bezpočet dalších zařízení, včetně letadel a vesmírných raket.

Další čtení

Nejčtenější