Jak si vede česká věda na Facebooku?

Petr Kubala  |  Věda

Sociální sítě hýbou světem a své profily na nich mají také vědecké instituce. Jak si vedou ty české? Které z nich jsou nejlepší?

Na sociálních sítích jsou přítomny také vědecké instituce a nutno říci, že si tam nevedou vůbec špatně. Například NASA má na Facebooku více profilů a ten centrální má více než 1,2 milionu fanoušků. Evropský CERN má přes sto tisíc fanoušků.

Na sociální sítě ano či ne?

Jak si vedou české vědecké organizace? Zaměřili jsme se výhradně na ústavy Akademie věd a na Facebook. Twitter u nás přece jen stále ještě není zcela rozšířen a o Google+ či dalších sítích ani nemluvě.

Mají vůbec vědecké ústavy být na sociálních sítích, mají vydávat prostředky na popularizaci vědy? Osobně se domnívám, že ano. Proti tomuto názoru je samozřejmě vyvíjen určitý tlak v podobě obligátní definice, že vědecká instituce má provádět výzkum a ne jeho propagaci. Na tuto činnost dáváme instituci peníze ze svých daní, tak by se měla patřičně činit.

Na druhou stranu je zde názor, praktikovaný zejména za velkou louží, že daňový poplatník má právo být informován o tom, za co jeho peníze daná instituce vlastně utrácí. Chybou by jistě bylo, kdyby kapacity – ať už personální či finanční – na popularizaci a propagaci byly v rámci jedné instituce příliš významné. Na druhou stranu si může snad každý ústav dovolit jednoho až dva zaměstnance na plný úvazek, kteří se budou starat o vztahy s veřejností, médii a o popularizační aktivity.

Sociální sítě mají pro popularizaci vědy mnoho pozitivních prvků. Vytvoření profilu je otázkou chvíle, nic to nestojí, editace a vytváření obsahu zabere málo času a je to snadné. V neposlední řadě je zde možnost lepšího kontaktu přímo s veřejností (odpovídání na dotazy apod.) a sama veřejnost může přispět k šíření informací prostřednictvím nejrůznějších sdílecích a like tlačítek.

Ústav experimentální botaniky AV ČR
Ústav experimentální botaniky AV ČR

Jak si vede Akademie věd

Je samozřejmě jasné, že ne všechny ústavy Akademie věd mají stejné podmínky. Zejména přírodovědné jsou na tom často lépe. Například astronomie se popularizuje skoro sama a vytvořit zajímavý obsah, který přitáhne lidi, není těžké. Naše analýza však dopadla kupodivu dosti překvapivě.

Je samozřejmě možné, že stránky některého z ústavu jsme přehlédli – mohou být ukryté pod jménem odlišným od názvu organizace apod.

Oblast věd o neživé přírodě

Své stránky nemá na Facebooku Geologický ústav a překvapivě ani Astronomický ústav. Z osmnácti ústavů v této oblasti jsou na sociální síti jen tři:

  • Ústav fotoniky a elektroniky – nemá sice velké množství fanoušků, ale je pravidelně aktualizován.
  • Ústav přístrojové techniky AV ČR – profil byl založen teprve letos, mnoho příspěvků ani fanoušků na něm nenaleznete, ale minimálně snahu lze ocenit.
  • Geofyzikální ústav – sice je na Facebooku ale počet fanoušků je velmi malý. Editace profilu zamrzla v loňském roce. Ústav by přitom mohl nalákat lidi například na informace o zemětřesení.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Tato oblast výzkumu AV dopadla ještě hůře. Na Facebooku kupodivu není například Botanický ústav, za to je tam ovšem absolutní vítěz mezi ústavy. Celkově má profil jen dvojice ústavů z osmnácti!

Oblast humanitních a společenských věd

Tato oblast AV má sice o jednoho člena méně než ostatní dvě, ale na Facebooku je na tom ze všech nejlépe. Ze sedmnácti ústavů je na Facebooku celkem osm:

Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR

Akademie věd jako celek

Samotná Akademie věd nemá na Facebooku žádný oficiální profil. Na sociální síti ovšem nalezneme alespoň stránku Věda pro život, které více méně spadá pod Středisko společných činností.

Celkové výsledky

Na Facebooku je 13 z 53 ústavů (24,5%). Nejlépe hodnotíme tyto stránky:

1. Ústav experimentální botaniky AV ČR

2. Ústav pro českou literaturu

3. Ústav pro soudobé dějiny

Vědecké společnosti

Vedle akademie věd se vědě věnují také vysoké školy a vědecké společnosti. Ty mají k popularizaci možná ještě blíže. Sdruženy jsou v Radě vědeckých společností do tří stejných oblastí jako ústavy AV a jejich nabídka je pestřejší. Při namátkové kontrole však i zde dojdeme k závěru, že kde není nic, ani smrt nebere. Na Facebooku nejsou namátkou Česká geologická společnost, Česká meteorologická společnost ani Česká astronomická společnost (pouze některé sekce a pobočky s nepříliš velkými úspěchy) a další. Výjimkou je Jednota českých matematiků a fyziků, která má alespoň malou diskusní skupinu.

Nejčtenější