Jak poznat pravdu skrytou ve starých mýtech?

Jaroslav Petr  |  Historie

Britští vědci našli metodu, která odpovídá na otázku: Jsou báje a mýty, jako je Ilias nebo pověst o Beowulfovi, výplodem lidské fantazie? Nebo odrážejí reálné události?

Není na světě šprochu, aby v něm nebylo pravdy trochu. Ralph Kenna a Pádraig Mac Carron z Coventry University vyvinuli metodu, která dokáže odhalit příběhy obsahující svědectví o dávných skutečných událostech. Čím bohatší je „sociální síť“ příběhu, tím víc je v něm pravdy.

Realita a fantazie starých mýtů

Řečtí bohové zcela jistě neřídili dění při dobývání Tróje. Ale válka o toto město v dnešním Turecku mimo jakoukoli pochybnost proběhla. Zůstalo po ní neklamné dědictví v podobě ruin. Ty jasně vypovídají, že Trója nebyla dobyta jen jednou, ale hned několikrát v různých obdobích. Mnohé z příběhů, jejichž autorství je připisováno slepému rapsódovi Homérovi, mají pravdivé jádro.

Na druhé straně starý irský epos Táin Bó Cúailnge považovali historici za plnokrevnou fikci. Jenže archeologické nálezy z nedávné doby naznačují, že epos může zobrazovat konflikt, jenž se v Irsku rozhořel zhruba před 3 200 roky.

Ralph Kenna a Pádraig Mac Carron vytvořili databázi postav, které se vyskytují v anglosaském mýtu o Beowulfovi, antické Iliadě a irském eposu Táin Bó Cúailnge. Našli jich tam 74, 716 a 404. Dále pak pečlivě zmapovali vzájemné vazby mezi postavami. Stejné údaje nasbírali i z děl moderní literatury, jako jsou Hugovi Bídníci, Shakespearův Richard III. nebo Tolkienovo Společenstvo prstenu.

Beowulf je jako Facebook

Na zhodnocení takto popsaných „sociálních sítí“ ze starých mýtů i moderních románů a dramat pak použili standardní statistické postupy, jimiž dnešní sociologové hodnotí například společenské vazby na Facebooku. Skutečné sociální sítě, jako je Facebook, mají celou řadu typických znaků. Tvoří je poměrně malé skupinky lidí, kteří se vzájemně velmi dobře znají. Vazby mezi těmito skupinkami zprostředkovávají vysoce společenští jedinci s extrémně širokým okruhem známých.

Umělé, ryze vymyšlené příběhy se liší významně od reality v tom, že vedlejší postavy mají v drtivé většině vazby jen na hlavního hrdinu. Pokud bychom hlavního hrdinu odstranili, zbyl by nám dav individualistů, kteří nemají mnoho společného. Staré mýty se podobají reálnému světu. Když bychom z mýtu o Beowulfovi odstranili titulního hrdinu, zbývající postavy by stále spojovalo bohaté předivo vztahů. Ralph Kenna a Pádraig Mac Carron jsou proto přesvědčeni, že staré mýty skrývají svědectví o skutečných událostech.

Další informace:

Nejčtenější