Jak najít ideálního samečka? Nosem

Radomír Dohnal  |  Příroda

Pozvání do kina, na kluziště nebo raději romantická večeře? Lidským samicím někdy trvá dlouho, než se nechají přesvědčit, že tráví společný čas s ideálním partnerem. Samičky vosiček to mají snazší. Při výběru partnera sází na svůj neomylný nos.

Vnímání olfaktorických signálů, česky řečeno nejrůznějších pachů, je spojeno s živočišnou sexualitou. Osobitý zápach nese jasnou informaci o kondici protějšku a funguje lépe než doložka zdravotního ústavu, ve které je zaznamenán váš zdravotní stav, rodová dědičná zatížení či fyzická výkonnost. Správná vůně dokáže být startérem, stimulujícím sexuální chování.

Skutečnými průkopníky, pokud jde o rozpoznávání kvalit partnerů čichem, jsou zástupci jednotlivých hmyzích řádů. Kde se v nich tato nebývalá schopnost bere? Tato otázka trápila dlouhou dobu nejen nadšené entomology, ale také znalce živočišné fyziologie. Badatelé Arizonské státní univerzity (ASU) a německého výzkumného ústavu v Regensburgu se rozhodli poodhalit kořeny tohoto fenoménu.

Když jedna vůně nestačí

Při práci s drobnými parazitickými vosičkami z čeledě Pteromalidae zjistili, že zatímco většina druhů disponuje jen dvousložkovým pachem, jeden druh vyvinul ještě třetí, specifický feromon. Samci Nasonia vitripennis se z nějakého důvodu rozhodli, že jeden pachový signál vypovídající o jejich sexualitě jim už nestačí, a pořídili si další. Proč?

Vědci hledali odpověď v životní biologii vosiček. Samice Nasonia vitripennis není o moc větší než polovina zrnka rýže, má ale velmi podobný životní cyklus jako řada jejich mezidruhových příbuzných. Při kladení vajíček do těl much a masařek by se proto mohli páření-chtiví samci jiných druhů snadno zmýlit. Veškerá vložená energie, byť s jen minimálními pre-kopulačními investicemi, by přišla vniveč.

Vosička Nasonia Vitripennis. Foto: M.E.Clark
Vosička Nasonia Vitripennis. Foto: M.E.Clark

S vosičkami jiných druhů, například Nasonia longicornis, jsou sice samečci schopni zplodit potomstvo. To je však geneticky disfunkční, a není schopné se dále množit. Samice, která by se takto zmýlila, by selhala na plné čáře. A samci, jako správní hmyzí gentlemani, nemohou něco takového připustit.

V první řadě jsou to oni, kdo touží po přenesení svých genů do další generace a nemohou si dovolit luxus samic, které je v tom zmatku nerozpoznají. Proto se u nich vyvinula třetí pachová složka feromonu, která je jasněji identifikuje. „Zjištění, který gen je konkrétně zodpovědný za proměnu feromonů u vosiček, nám napomohl k otestování celé hypotézy,“ říká Josh Gibson z ASU.

Správný feromon znamená úspěch

Při laboratorním pokusu si samice vosiček mohly svobodně vybrat, zda se budou pářit se samci druhů Nasonia longicornis, Nasonia giraulti, anebo dají přednost samcům vlastního druhu. Přičemž někteří geneticky upravení jedinci nebyli schopni produkovat třetí složku feromonu. Vosičky si dávaly dobrý pozor na to, jak který samec voní.

Nestačil jim obvyklý jednoduchý dvousložkový zápach, ale aktivně vyhledávaly samce Nasonia vitripennis se specifickou trojsložkovou vůní. Jak shrnuje Gibson: „Specifický feromon napomáhá zorientovat se samicím, který samec vlastně patří do rodiny.“ Dát na svůj nos se tedy vyplácí, zvlášť když potmě hledáte svého pana Pravého.

Další informace: Finding ‚Mr. Right,‘ How Insects Sniff out the Perfect Mate

Nejčtenější