Indiáni a Skandinávci měli společné předky

Jaroslav Petr  |  Historie

Obyvatelé severní Evropy nesou ve své DNA stejné varianty dědičné informace jako současní Indiáni.

Nové genetické analýzy odhalily překvapivou genetickou vazbu mezi obyvateli Starého a Nového světa. Obyvatelé Skandinávie a další etnika ze severu a západu Evropy sdílejí s americkými rudochy společné předky, kteří žili v ledových dobách v Asii.

Kudy do Nového světa

Osídlení Ameriky vzrušuje jak seriózní vědce, tak i fantasty, snílky a šarlatány. Vedle archeologických nálezů promlouvá do odhalování dávné historie také molekulární genetika. Ta jasně dokazuje, že Indiáni jsou asijského původu. Vědci se neshodnou, v kolika migračních vlnách Asiati Nový svět osídlili. Liší se také v názoru na to, kudy asijští přistěhovalci přišli. Podle některých přišli pěšky po stopách stád lovné zvěře přes pevninský most Beringie. Podle jiných připluli na člunech podél pobřeží.

Teorie, podle kterých přišli první Američané do Nového světa přes zamrzlý Atlantik z Evropy, jsou většinou odborníků považovány za nepodložené. Zatím genetici neodhalili v dědičné informaci Indiánů varianty DNA, které by ukazovaly na evropský původ rudochů.

Z Asie na východ i západ

Harvardský genetik David Reich provedl se svými spolupracovníky analýzy dědičné informace Indiánů, Skandinávců, Britů, Francouzů a dalších Evropských etnik a došel k závěru, že mnohé svědčí o jejich společných předcích. Výsledky analýz zveřejnil vědecký časopis Genetics.

Obyvatelé severní a západní Evropy a dokonce i některá etnika východní Evropy nesou v dědičné informaci stopy po smíšení dvou geneticky odlišných populací předků. Jedna z těchto populací nesla mnoho shodných znaků s asijskými předky Indiánů. Dá se z toho vyvodit, že z Asie vyrazili do světa lidé hned několika různými směry. Někteří došli do Ameriky, která nebyla zalidněná. Proto zůstali jejich potomci na americkém kontinentě geneticky nepříliš změnění.

Migrační proud, který se ubíral na západ, procházel oblastmi, které už byly obydlené. Proto docházelo k míšení dědičné informace asijských přistěhovalců s evropskými starousedlíky. V Evropě jsou touto asijskou migrační vlnou nepoznamenáni například Baskové nebo původní obyvatelé Sardinie.

Nejčtenější