I lidoopi trpí „krizí středního věku“

Jaroslav Petr  |  Příroda

Gorily, šimpanzi a orangutani jsou šťastní jako mláďata a pak ještě „na stará kolena“. Ve středním věku jim zjevně není do skoku.

Nejšťastnější jsme v mládí a pak zase jako senioři. Střední věk s sebou nese deziluze, problémy, stres, deprese. Souhrnně jsou tyto problémy označovány jako „krize středního věku“. Mohou trpět podobnými problémy i naši nejbližší příbuzní z živočišné říše?

Testy pro šimpanze

Lidskou spokojenost lze změřit baterií testů, s jejichž pomocí lze stanovit tzv. subjective well-being čili subjektivní pocit životní pohody. Během lidského života prodělává subjektivní pocit životní pohody změny a jeho průběh lze vyjádřit křivkou ve tvaru U. Na začátku života je subjektivní pocit životní pohody vysoký. Potom ale klesá až na minimum, aby s postupujícím věkem začal opět růst. Život končíme většinou obdobně spokojení, jako jsme na něj přišli.

Proč tomu tak je? To vědci stále netuší. Snad by nám k pochopení vývoje subjektivního pocitu životní pohody pomohlo, kdybychom věděli, zda má hlubší evoluční kořeny a jestli ho sdílíme s dalšími primáty.

Mezinárodní tým vedený ekonomem Andrewem Oswaldem z University of Warwick a psychologem Alexem Weissem z University of Edinburgh vytvořil testy pro stanovení subjektivního pocitu životní pohody u lidoopů. Testy nevyplňovali samotní lidoopi. Vědci se spolehli na svědectví lidí, kteří měli s lidoopy těsný kontakt a dobře je znali. Šlo například o ošetřovatele, veterináře nebo vědce.

Krize lidoopí

Celkem bylo ve studii hodnoceno 508 lidoopů chovaných v zoologických zahradách a rezervacích v USA, Japonsku, Kanadě, Austrálii a Singapuru. Jak vyplývá ze studie zveřejněné v předním vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, dochází ve středním věku u všech druhů zkoumaných lidoopů k výraznému poklesu subjektivního pocitu životní pohody.

Lidská „krize středního věku“ tedy není důsledkem hromadění komplikovaných životních situací, jako je např. splácení úvěrů, rozpad rodiny nebo problémy v zaměstnání. Lidoopi trpí touto krizí také, navzdory tomu, že je žádný z výše uvedených problémů netrápí. Kořeny „krize středního věku“ proto musíme hledat v biologických změnách, jimiž mozek člověka i lidoopů prochází během jejich poměrně dlouhého života.

Nejčtenější