Hyeny používají „bakteriální twitter“

Jaroslav Petr  |  Příroda

Hyena skvrnitá vysílá svými pachovými žlázami krátké zprávy nabité informacemi. S jejich „psaním“ jí pomáhá neuvěřitelně pestrá armáda mikrobů.

Dva obchodní partneři si vymění vizitky, aby měli navzájem jasno, kdo je kdo. Hyeny si vyměňují pachové vizitky v podobě pastovitého sekretu pachové žlázy. Ten ale nese tolik informací, jako kdyby si obchodníci měnili tlustý fascikl životopisů doplněný o rodinné album fotek.

Pachová vývěsní tabule

Zvířata často komunikují prostřednictvím informačních kanálů, jež jsou nám lidem odepřeny. Komunikační nakyslé pachy hyen sice náš nos spolehlivě zachytí, ale obsah téhle zprávy nám zůstane utajený.

Tým amerických zoologů pod vedením Kevina Theise z Michigan State University sledoval keňské hyeny skvrnité a hyeny žíhané a snažil se přijít jejich pachovým zprávám na kloub. Hyeny vylučují sekret speciálních pachových žláz na místech, která si pro tento účel vybraly. Je to jakási „vývěsková tabule“, kde hyeny nechávají své pachové vizitky pro ostatní příslušníky svého druhu.

Vědci detailně analyzovali sekret pachových žláz jednotlivých zvířat a snažili se pochopit, jak tohle nevábně páchnoucí poselství vzniká a jak funguje. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pachová žláza hyeny žíhané produkuje jiný druh bakterií než žláza hyeny skvrnité
Pachová žláza hyeny žíhané produkuje jiný druh bakterií než žláza hyeny skvrnité

Zprávy psané bakteriemi

V pastě produkované hyení pachovou žlázou odhalili vědci nepředstavitelné bohatství nejrůznějších bakterií. Ty žijí jako symbionti v pachové žláze svého hostitele. Pestrost téhle bakteriální kolekce překonala vše, co si vědci dokázali představit. Přitom si ale hyeny zachovávaly významné mezidruhové rozdíly. Jiné bakterie hostily ve své žláze hyeny skvrnité a jiné měly ve žlázách hyeny žíhané.

Podle složení bakterií se daly odlišit sekrety samců a samic. Také každý jednotlivec si nesl ve své žláze jedinečný bakteriální koktejl s typickým druhovým složením. Tato směs se ještě měnila s ohledem na fyzický stav zvířete. Přítomnost určitých bakterií se projevila změnou složení látek, jež se uvolňovaly ze sekretu pachové žlázy do okolí. To znamená, že konečný pach sekretu je z valné části výsledkem činnosti bakterií žijících uvnitř pachové žlázy.

„Jestliže vybraná místa slouží jako vývěskové tabule a výměšek pachové žlázy funguje jako vizitka konkrétního zvířete, pak bakterie jsou inkoust. Když je inkoust uspořádán do písmen a slov, nese informaci pro všechny, kdo se u pachové vývěskové tabule zastaví. Bez bakterií by byl sekret pachové žlázy jako čistá kartička papíru předávaná místo vizitky,“ přibližuje pachovou komunikaci hyen Kevin Theis.

Nejčtenější