Geekové, inženýři a vědci jako budoucnost lidstva

Karel Javůrek  |  Technika

Jak se nejlépe připravit na budoucnost a nahrazování spousty pracovních míst stroji a automaty s umělou inteligencí? Jedinou cestou je povýšit na vyšší stupeň.

Náš výukový systém po celém světě se nebyl schopen dostatečně rychle přizpůsobit změnám, které se staly za pouhých několik posledních desítek let. Z určitého pohledu jsme se tomuto tématu věnovali v článcích „Škola budoucnosti: interaktivita a žádní učitelé“ nebo „Stroje vás nahradí v zaměstnání, připravte se“.

U každého vývoje civilizace jsou klíčovou oblastí technologie a jejich rozvoj, které v konečném důsledku můžou znamenat přežití samotného druhu. Za první důležitou technologii můžeme považovat nejen oheň a jeho výrobu, ale například i první nástroje pro snadnější lov, které dovolily ulovit větší množství potravy pro větší skupinu a její následné úschovy na horší časy, které typicky přišly v zimním období.

Naše civilizace už ale vstoupila do éry, kdy jsme schopni se relativně ubránit i útoku vnějšího objektu na naší mateřskou planetu a to jen díky tomu, že jsme stále pokračovali v rozvoji a zkoumání nových technologií. Zvyšujeme si tím pravděpodobnost přežití. Díky moderním biologickým a lékařským technologiím jsme schopni snadno léčit dříve smrtelné nemoci a poradit si s problémy, se kterými jsme v minulosti neudělali vůbec nic a mohli jsme je pouze pozorovat, podobně jako nižší, technologicky a inteligenčně zaostalejší organismy.

Na tomto příkladu lze vidět, jak nebezpečné je brzdit technologický vývoj ve všech různých oblastech, natož se klonit k vracení se do minulosti. Takové chování je tak vlastně „proti přírodě“ a teoreticky znamená mnohem snadnější a rychlejší smrt nejen jedince, ale i případné skupiny.

Na jakou budoucnost a svět obecně se tedy připravit a jaké nároky klást na děti?

Superpočítače na krku

Pokud se na lidský mozek podíváme z obecného pohledu, jedná se o výkonný učící se superpočítač, který dokáže zvyšovat svůj výkon i pokročilost logické části. Jak už jsme mnohokrát psali, nejdříve budou nahrazeny obory, které jsou jednoduché jak po stránce fyzické, tak i mentální. Pouhé pamatování věcí a využití mozku tímto způsobem je zkrátka mrhání výkonem; dnešní počítače tuto schopnost mají totiž lepší, než všichni lidé na naší planetě dohromady.

Počítače si umí perfektně pamatovat bez chyby obrovské množství dat, počítače umí velmi rychle počítat náročné úlohy – i jednoduchá kalkulačka stará několik desítek let je v počítání lepší, než nejlepší člověk na světě.

Ale to, co počítače stále neumí a ještě nějakou dobu umět nebudou, je vymýšlení nových věcí a formulování problému do řešitelných úloh. To je poslední metou, o kterou se už zajímá umělá inteligence a zatím ještě nedospěla do takového stádia, aby byla lepší než pokročilý lidský mozek.

Když se podíváme na obory, které dnes udávají trend a patří mezi nejdůležitější pracovní obory, tak jsou to například inženýři, vědci a programátoři. Stačí se podívat na úspěch technologických společností po celém světě, včetně nejrůznějších startupů. Ve všech případech jsou tyto tři obory tím nejdůležitějším a v budoucnu bude tento směr znatelnější.

Technologie jako motor ekonomiky

Pokud se podíváme do blízké minulosti, technologie v rámci civilizace znamenaly jasnou převahu, což jistě dokazuje například první atomová bomba shozená na Hirošimu, která Americe vyhrála válku. Poté přišlo období prvních jaderných elektráren, které postupně nahrazovaly mnohem méně efektivní tepelné a další elektrárny.

Video: Výbuchy atomových bomb v čase a jejich osvojení v rámci technologického rozvoje různých zemí. Drtivá většina jich byla určena pro výzkum, díky vysokému výpočetnímu výkonu už můžeme stejná data získat simulacemi a počet reálných výbuchů tak významně klesl.

Toto období, které ještě stále částečně prožíváme, je také ukázkou, jak pomíjivé je stavět ekonomiku státu pouze na nerostném bohatství místo technologií. Ropa či zemní plyn jako levný zdroj energie vládly a stále vládnou světu a země, které mají dostatečné množství zásob, mají v tomto období také velké „bohatství“.

Zkusme se ale posunout mírně do budoucnosti, kdy samozřejmě bude energie stále důležitou složkou, kromě technologií tou vůbec nejdůležitější. Do roku 2020 by mělo být v provozu několik fúzních reaktorů, a když se dostanou do použitelné fáze, bude to znamenat pomalý konec potřeby starých neefektivních zdrojů a výhoda nerostného bohatství, která z pohledu lidského vývoje vlastně trvala „chvilku“, již nebude mít žádnou hodnotu. Bez technologií je ekonomika státu odsouzena k zániku. A za technologiemi stojí vždy člověk.

Výchova pro budoucnost

Technologie se však nevytvoří sami, je to pouze a jen člověk, který dokáže posunout vědění na další úrovně a vytvářet nové věci, které mohou v dnešním globálním světě a díky internetu zasáhnout každého na světě. Globální svět ale znamená i větší konkurenci.

Jak si můžete poslechnout v TED přednášce od Conrada Wolframa, který stojí za Wolfram Alpha a softwarem Mathematica, matematika by měla být tím nejdůležitějším oborem ve škole. Výukový systém ale musí nabídnout mnohem interaktivnější a logičtější výuku, než je tomu doposud. Rozvíjení logiky, představivosti a tím spojené kreativity je kritické pro budoucnost.

Stejně jako nás školní systém nutí si zbytečně pomatovat obrovské a nepotřebné množství dat namísto jejich pochopení, nutí nás počítat a nikoli pochopit a hledat řešení problému. Počítače přitom velmi snadno zvládnout právě tu nudnou, jednoduchou, ale zdlouhavou část samotného počítání.

Tip: Studujte zdarma umělou inteligenci od jednoho z nejlepších v oboru – Sebastiana Thruna. Na online studium Stanfordské univerzity se již přihlásilo téměř 90 tisíc lidí. Bude obsahovat i zkoušky a oficiální potvrzení při úspěšném dokončení. Probíhá 10. října až 16. prosince.

To však neznamená, že by se děti neměly naučit počítat; základy je nutné znát, je však důležité se velmi rychle dostat na vyšší úrovně představivosti a logiky a nezabývat se dlouhou dobu jednoduchými věcmi, které zvládne mnohem rychleji i obyčejná kalkulačka za pár korun.

Věda a geekové jsou cool

Tento směr si uvědomují i Spojené státy a lze to vidět na mnohých prohlášeních, které začínají tímto směrem tlačit výchovu, aby se mohl stát technologicky rozvíjet a čerství absolventi škol vůbec našli práci. Je nutné dětem ukazovat, že věda, programování, technologie, inženýrství, biologie a další vědní obory jsou právě tím směrem, kterým by se měly vydat.

Nejen z důvodu možností a pracovních pozic v budoucnu, ale také kvůli imaginární „slávě“ a zábavě. Ta je bohužel dnes prezentována všelijakými superstárovými kejklíři nebo umělci, herci, sportovci, celebritami a podobně.

To je však potřeba změnit a jak ukazuje projekt i.am.FIRST – Science is Rock and Roll, za kterým stojí i Intel, lze vědou a podobnými, stále významnějšími obory děti zaujmout, a pokud se k tomu přidá trocha marketingu, může to znamenat výrazný posun.

Školní soutěže „Můj robot je lepší, než tvůj robot“ a geekové a vědci jako skutečné celebrity? To není imaginární představa, ale skutečnost, která tady již byla na začátku minulého století, ještě před příchodem zničujícího zábavního průmyslu. Ale tento trend se opět začíná vracet a doufejme, že se dětskou představou úspěchu opět stane známý vědec a nikoli zpívající jedinec v televizi.

Nejčtenější