Fakta o prvenství ztracená v překladu

Jaroslav Petr  |  Historie

Ukradl americký astronom Edwin Hubble objev rozpínajícího se vesmíru belgickému knězi?

Slavný americký astronom Edwin Hubble publikoval studii dokazující rozpínání vesmíru v roce 1929. Dva roky před ním zveřejnil stejný objev belgický kněz a kosmolog Georges Lemaitre. Proč tedy máme Hubbleův zákon a Hubbleovu konstantu a nikoli zákon a konstantu Lemaitrovy?

Dva roky před Hubblem

V roce 1922 změřil americký astronom Vesto Slipher rychlost pohybu čtyř desítek galaxií a mnozí vědci si povšimli, že se galaxie k Zemi nepřibližují, ale vzdalují se od ní. Teprve Georges Lemaitre působící na universitě v belgickém Louvain v roce 1927 vyslovil teorii, podle které se vesmír trvale rozpíná. Lemaitre dokonce odhalil zákonitost, že rychlost rozpínání vesmíru stoupá směrem k jeho okrajům. To je princip, který je páteří tzv. Hubbleova zákona. Belgický učenec také provizorně určil tempo rozpínání vesmíru, jež vyjadřuje tzv. Hubbleova konstanta.

Georges Lemaitre (Foto: Wikipedia)
Georges Lemaitre (Foto: Wikipedia)

Pravda, Lemaitre hodnotu konstanty zhruba desetinásobně přecenil, ale to padalo do značné míry na vrub nepřesnosti tehdejších měření. Lemaitrova převratná studie vyšla v nevýznamném francouzsky psaném vědeckém časopise a anglicky mluvící svět o ní nevěděl. Její existenci netušil ani Edwin Hubble, když v roce 1929 spolu s Miltonem Humasonem zveřejnil stať o rozpínání vesmíru, která mu zajistila nesmrtelnou slávu a později i Nobelovu cenu. Konstantu charakterizující rozpínání vesmíru určil zhruba se stejnou chybou jako Lemaitre.

Hubbleovo spiknutí?

V roce 1931 vyšel anglický překlad Lemaitrovy práce. Ani pak se však neprozradilo, že Belgičan americké astronomy o dva roky předběhl. Z překladu vypadly některé odstavce. Jako naschvál to byly právě ty pasáže, které by připravily Hubblea o jeho prvenství. Byla to pouhá náhoda? Mnozí za tím vidí jasný úmysl a podle některých fyziků a historiků stál v pozadí škrtů v překladu samotný Edwin Hubble.

Edwin Hubble (Foto: Wikipedia)
Edwin Hubble (Foto: Wikipedia)

Archiv Lemaitrových písemností v Louvain nyní vydal dva dopisy, které vnášejí do celé kauzy „ukradené expanze vesmíru“ definitivní jasno. Šéfredaktor anglicky psaného časopisu nabídl Lamaitrovi, aby svou původní práci pro anglické vydání klidně rozšířil. Z toho je jasné, že škrty neprovedla redakce časopisu. Ale kdo tedy? Kdo překládal francouzský text do angličtiny a měl příležitost ke krácení textu? To jasně ukazuje druhý dopis. Lemaitre v něm píše redakci, že přeložil svou práci do angličtiny a vynechal některé její pasáže. Nepřipadaly mu dostatečně přesvědčivé, protože ani čtyři roky po prvním zveřejnění se pro jejich potvrzení nepodařilo získat nezvratné důkazy.

Pachatel je jasný. Lemaitre se o svůj primát připravil sám. Hubble mu nic neukradl a už vůbec nezosnoval proti belgickému kolegovi podraz.

Další informace:

Nejčtenější