Evropa byla křižovatkou rozsáhlých migrací

Jaroslav Petr  |  Historie

Analýzy DNA z kostí pravěkých lidí odhalily komplikované osudy dávných obyvatel střední Evropy.

Učebnice jsou stručné a mluví jasně. Evropu obývali lovci a sběrači, když na kontinent před 8 500 lety vtrhli první zemědělci z Blízkého východu a „převálcovali“ vše, co jim stálo v cestě. Tenhle příběh má jedinou chybu – neodpovídá realitě.

Genetické stopy dávných migrací

Němečtí archeologové a genetici vedení Guidem Brandtem z University Johanna Guttenberga v Míšni společně s australskými vědci pod vedením Wolfganga Haaka z Adelaidské university dali dohromady data o dědičné informaci 364 pravěkých obyvatel z 25 různých lokalit středního Německa.

Volba nepadla na tuto oblast náhodou. V pravěku to byla křižovatka rozsáhlých migrací. Za čtyři tisíciletí v době před 7 500 až 3 500 lety se tu vystřídali lidé přinejmenším devíti různých kultur. Tento unikátní soubor dat doplnili o údaje DNA bezmála dvou stovek pravěkých lidí z jiných částí Evropy a Asie. Dále přidali data o dědičné informaci 68 000 současných obyvatel Evropy a Asie. Výsledky publikované v předním vědeckém časopise Science jsou v mnoha ohledech překvapivé.

Evropský kontinent byl v pravěku křižovatkou rozsáhlých migrací. Ilustrační foto.
Evropský kontinent byl v pravěku křižovatkou rozsáhlých migrací. Ilustrační foto.

Čtyři pravěké revoluce

Příchod zemědělců rozhodně nebyl jednorázový akt. Z dědičné informace pravěkých a současných lidí lze vysledovat čtyři zásadní momenty. K první významné změně došlo asi před 7 500 lety, když do Evropy přišli z Blízkého východu první zemědělci. Tihle lidé si s sebou přinesli typickou keramiku označovanou archeology jako „lineární“. Pěstovali obilí a chovali skot.

Druhou etapu zahájili právě tihle blízkovýchodní přivandrovalci, když před 6 000 lety zamířili do Skandinávie a smísili se s tamějšími lovci a sběrači. Tak vznikli lidé kultury nálevkovitých pohárů. Od svých středoevropských předků zdědili umění chovu skotu, ale nezanevřeli ani na lovecké mistrovství svých skandinávských předků a nadále lovili zvěř i ryby.

O tisíc let později se vydali lidé kultury nálevkovitých pohárů ze Skandinávie do střední Evropy a přispěli tak k dalšímu promíšení dávných etnik. Třetí revoluce v evropském osídlení se odehrála před 4 800 roky, kdy se do Evropy přivalila nová vlna zemědělců z Blízkého východu.

Jen o tři století později nastartovala na Pyrenejském poloostrově poslední velká změna. Tamější lidé kultury zvoncových pohárů se vydali na cestu do střední Evropy a přinesli s sebou technologie výroby kovů. A tak se nemůžeme divit, že dědičnou informaci prvních zemědělců z doby před 7 500 lety nese pouhá třetina dnešních obyvatel Evropy.

Nejčtenější