Etiopští potomci krále Šalomouna

Jaroslav Petr  |  Historie

Výsledky genetické studie mezi obyvateli Etiopie potvrdily biblický příběh o Šalomounovi a královně ze Sáby.

Obyvatelé Etiopie patří z genetického hlediska k nejrůznorodějším etnikům světa. Někteří si nesou ve své dědičné informaci znaky typické pro obyvatele Sýrie a Izraele. Blízkovýchodní geny se dostaly do dědičné informace předků dnešních Etiopů asi před 3000 roků. V té době udržovaly obě oblasti čilé styky. Svědectví o nich obsahuje jak Bible, tak i Korán.

Doběhnutá královna

Etiopii patří v historii lidstva výsadní postavení. U etiopského Herto byly objeveny ostatky nejstarších známých lidí Homo sapiens staré asi 160 tisíc let. Přes „africký roh“ vedly zřejmě migrační cesty pravěkých lidí vyrážejících z Afriky za osídlením dalších kontinentů. Před 60 000 roků zamířili naši předci z Afriky do Asie a Evropy s nejvyšší pravděpodobností přes Etiopii nebo Egypt.

Vyobrazení krále Šalomouna a královny ze Sáby

Neméně dramatických událostí byla Etiopie svědkem před 3000 lety, kdy se podle pověstí ujala moci královna, kterou některé prameny označují jednoduše jako „královnu ze Sáby“. V koránu je označována jako Bilqis. Staré etiopské legendy ji uvádějí jako královnu Makedu. Všechny texty – Bible, Korán, etiopské legendy nebo spisy antických historiků – se shodují v tom, že královna ze Sáby podnikla cestu do Izraele, kde navštívila krále Šalomouna. Většina pramenů líčí toto střetnutí jako státnickou návštěvu. Etiopské legendy jsou barvitější. Podle nich nechtěla královna Makeda trávit noc v Šalomounově paláci, dokud jí král neslíbí, že se jí nezmocní násilím. Král slíbil, ale na oplátku požadoval po Makedě slib, že si z jeho domu nic nevezme. Tu to bezmála urazilo, ale nakonec souhlasila.

Fikaný Šalomoun nabízel Makedě celý večer ostře kořeněná jídla a tu pak v noci trápila krutá žízeň. Napila se tedy vody ze džbánu. V té chvíli vešel do její komnaty Šalomoun a prohlásil, že porušila svůj slib. Vzala si bez králova svolení jednu z nejvzácnějších věcí Šalomounovy pouštní říše – vodu. Makedě nezbylo, než králi „splatit dluh“.

Míšení krve staré tři tisíciletí

Král Šalomoun přijímá královnu ze Sáby

Míšení etnik Etiopie a Izraele z doby před 3000 roky zřejmě není pouhá báje. Tým genetiků vedený Chrisem Tylerem-Smithem z Wellcome Trust Sanger Institute analyzoval dědičnou informaci z velkého počtu vzorků DNA nasbíraných mezi obyvateli Etiopie. Analýzy odhalily u některých lidí hojný výskyt variant dědičné informace typických pro obyvatele Sýrie a Izraele. Detailnější pohled na dědičnou informaci těchto Etiopů ukázal, že „krev z Blízkého východu“ se dostala do Etiopie zhruba před 3000 roků. To velmi dobře odpovídá informacím o kontaktu lidí z Etiopie a Blízkého východu tak, jak je popisují historické prameny včetně Bible a Koránu. Jak uvádí studie zveřejněná ve vědeckém časopise American Journal of Human Genetics, tito „potomci krále Šalomouna“ mají zhruba polovinu dědičné informace ryze afrického původu. Druhá půlka je naopak mimoafrického původu, ale nepochází z etnik Jemenu a Arábie. S Jemenem a Arábií měla Etiopie historicky poměrně čilé styky. „Blízkovýchodní geny“ se tedy mohly dostat do Etiopie při událostech, jejichž odrazem je pověst o Šalomounovi a Makedě.

Kontakty mezi Etiopií a Blízkým východem prokázaly i výsledky výzkumu jazykovědců. Také jejich analýzy svědčí o tom, že se etiopské jazyky oddělily od semitských jazyků zhruba před 3000 roků.

Další informace:

Nejčtenější