Dostanou zelenou roboti s lidskou tváří?

Helena Vrecková  |  Věda
Zdroj: Georgia Tech

Měl by mít robot určený do domácnosti lidskou tvář? Nebo je pro lidi příjemnější sledovat klasické robotické rysy? Co odhalila nová studie?

Otázka vzhledu asistenčních robotů je stále aktuální. Měl by robot vypadat skutečně jako robot, aby byl snadno odlišitelný od lidí? Nebo by bylo vhodnější dát mu lidskou tvář a nechat jej co nejvíce zapadnout do klasické lidské společnosti?

Robot, člověk nebo „mix“?

Dalo by se říci, že co člověk, to jiný názor. Na Georgia Tech (Technologickém institutu v Georgii) se pokusili vyvodit jasné závěry na vzhled robotů. Výzkum vedla postgraduální studentka psychologie, Akanksha Prakash.

Do studie bylo zapojeno 32 dospělých mužů a žen ve věku mezi 18 a 23 lety, a 32 mužů a žen s věkem mezi 75 až 85 lety. Každý účastník postupně vybíral vhodný obličej robota k určité činnosti. Na výběr měli mezi klasickým vzhledem robota (možné varianty zastupovali známí roboti Nexi, KOBIAN, Pearl a Nao), mezi čtyřmi fotografiemi lidských tváří (dva muži a dvě ženy), a nakonec také mohli vybrat kombinaci obou forem vytvořenou ve Photoshopu – prolnutí člověka s robotem.

Lidé následně byli dotazováni, jakou formu robota by volili v určitých situacích. Jednalo se především o práci v poradenství, o sociální péči (ošetřovatelství) nebo o společenské úkoly.

Akanksha Prakash se dotazuje účastníků studie na názor ohledně volby vzhledu robota. Zdroj: Georgia Tech
Akanksha Prakash se dotazuje účastníků studie na názor ohledně volby vzhledu robota. Zdroj: Georgia Tech

Příjemně osobní vs. narušování soukromí

Výsledky odhalily, že mladí lidé vysokoškolského věku obecně preferují především robotický vzhled. Celých 60 procent starších lidí by pak volilo spíše lidského robota. Jen 6 procent všech účastníků pak preferovalo smíšený vzhled. Výsledky se však pozměnily po přiřazování robotů k určitým činnostem.

Pro pomoc v domácnosti či s obyčejnou prací většina účastníků studie volila klasický vzhled robota. V případě, že se však jednalo o pomoc poradenskou, kdy měl robot člověku pomoci při rozhodování (například v investování peněz), volili mladší jedinci převážně smíšenou tvář a starší účastníci preferovali lidskou tvář. Většina účastníků svou volbu odůvodnila tím, že lidštější robot působí inteligentněji a důvěryhodněji než robot klasický, který je spíše roztomilý.

V rámci osobní péče (např. pomoci při koupání) byly odpovědi rozporuplnější. Lidé, kteří volili robota s lidskou tváří, argumentovali větší důvěryhodností a schopností ošetřovat. Ostatní se lidskému vzhledu bránili kvůli silně soukromému charakteru činností. Pro mnoho lidí by bylo jednodušší, kdyby o ně pečoval robot s méně osobním vzhledem.

Poslední kategorií byly různé společenské úkoly, kde celkově nejvíc lidí preferovalo robota s lidskou tváří.

Obrázky robotů, lidí a jejich vytvořená kombinace. Co se setkalo u lidí s největším ohlasem? Zdroj: Georgia Tech
Obrázky robotů, lidí a jejich vytvořená kombinace. Co se setkalo u lidí s největším ohlasem? Zdroj: Georgia Tech

Složité kombinování požadavků

Podle vedoucí studie je evidentní, že robot by měl být vzhledově vždy přizpůsobený úkolu, ke kterému je určen. Lišili by se tak roboti určení k výuce či k poradenství od robotů pro pečovatelské služby. To však není možné udělat pro multifunkční roboty, kteří by byli v domácnostech žádoucí. Lidé nechtějí mít doma dva nebo tři roboty. Ideálně chtějí mít jediného, který zastane veškeré činnosti, a to jak pečovatelské tak poradenské. Podle pracovníků je tedy nutné vzhled robotů značně propracovat a nevolit jen jednoduše jednu variantu vzhledu. Robot by měl být vzhledově co nejpřizpůsobenější požadavkům lidí, ale zároveň by měl působit příjemně.

Studie se zatím odehrávala na relativně malém vzorku lidí. Další fází studie tedy bude rozšířit skupiny dotazovaných o další věkové skupiny a další faktory, které by mohly člověka při rozhodování ovlivnit.

Jak byste volili vy? Chtěli byste ve své domácnosti spíše robota klasického „smontovaného“ vzhledu nebo s lidskou tváří?

Nejčtenější