Den na Venuši se extrémně prodlužuje

Petr Kubala  |  Vesmír
Sonda Venus Express (Zdroj: Andrzej Mirecki, Wikipedia)

Kosmická sonda Venus Express odhalila výrazné zpomalení rotace planety Venuše.

Evropská kosmická sonda Venus Express zkoumá Venuši z její oběžné dráhy již několik let. Vědci analyzovali data ze spektrometru pro viditelnou, blízkou ultrafialovou a infračervenou část spektra (VIRTIS), aby zpřesnili dobu rotace planety. Venuše je v tomto ohledu docela zajímavým objektem. Zatímco okolo Slunce oběhne jednou za 224 dní, jedna otočka kolem vlastní osy ji zabere 243 dní. Jeden den tak na planetě tvá déle než rok.

Kromě toho se planeta otáčí opačným (retrográdním) směrem než zbývajících sedm planet Sluneční soustavy. Příčinou může být gravitační působení naší Země i vlastní atmosféra, která je velmi hustá a hmotná.

Doba rotace všech planet (včetně Země) není konstantní záležitostí, ale je průběžně ovlivňována vnějšími i vnitřními vlivy. Určitě jste někdy zaslechli, že to či ono zemětřesení zpomalilo zemskou rotaci o několik milisekund. Zemskou rotaci nepatrně zpomalují také slapové síly Měsíce, Slunce a zanedbatelně i dalších těles planetárního systému.

Povrch Venuše (simulace) sestavený na základě radarového průzkumu sondy Magellan. (Zdroj: NASA, Wikipedia)
Povrch Venuše (simulace) sestavený na základě radarového průzkumu sondy Magellan. (Zdroj: NASA, Wikipedia)

Dalo se tedy očekávat, že i Venuše bude svou rotaci v průběhu času měnit. Takové jevy by však měly být měřitelné nádobíčkem kosmických sond jen v delším časovém horizontu. Vědci proto chtěli porovnat data ze sondy Venus Express s těmi, které získala na počátku 90. let slavná sonda Magellan.

Enormní posun

Výsledky konfrontace byly ale šokující. Planetologové chtěli dobu rotace změřit pozorováním vybraných geologických útvarů. Jenomže na snímcích ze sondy Venus Express vybrané útvary v daném časovém okamžiku jednoduše nebyly. Venus Express je dohledala o plných 20 kilometrů jinde. Co to znamená? Den na Venuši se za deset let prodloužil o 6,5 minuty, což je už opravdu příliš.

Planetologové ověřili všechny možnosti a potencionální chyby, ale na výsledcích si trvají. Zatímco sonda Magellan změřila dobu rotace Venuše na 243,0185 pozemských dní, Venus Express hlásí o 6,5 minuty delší čas.

Možné příčiny jsme už popsali výše. Může jimi být působení Země, ale také samotné atmosféry. Vědci využívají data ze spektrometru VIRTIS mimo jiné k tomu, aby určili, zda má Venuše tekuté nebo pevné jádro. Pokud je jádro pevné, musí být jeho hmotnost více koncentrována směrem ke středu. V tomto případě by rotace Venuše byla méně náchylná na vnější vlivy.

Dobrou zprávou je fakt, že Evropská kosmická agentura prodloužila misi sondy Venus Express nejméně do konce roku 2014, což nabízí dobrý prostor pro ověření přesné doby rotace a jejího vývoje.

Rotace Venuše:

Nejčtenější