Co prozradila čínská příjmení

Jaroslav Petr  |  Historie

Čínští historici a genetici vystopovali dávné migrace ze zastoupení příjmení současných obyvatel Číny.

V mnoha kulturách se dědí příjmení od otce a na další pokolení ho přenáší synové. Tento systém dědění příjmení „po meči“ dovoluje vědcům vystopovat z rozložení příjemní historii osídlení daného území. Čína se pro podobné účely hodí přímo dokonale, protože byla po dlouhou dobu uzavřená migracím a o příjmeních existují celkem spolehlivé záznamy sahající daleko do minulosti – do doby před 4000 roky.

Příjmení a geny „po meči“

V současnosti žije v Číně 1 280 000 000 lidí. Najdeme mezi nimi nositele 7 327 různých příjmení. Jen málokteré patří přistěhovalcům z jiných oblastí. Sortiment příjmení není v Číně zrovna pestrý. Pětaosmdesát procent obyvatel nese pouhou stovku příjmení.

Čínští vědci potvrdili, že se příjmení dědí z otce na syna společně s mužskou dědičnou informací obsahující tzv. chromozom Y. Analýzy tohoto chromozomu se často využívají ke studiu historických migrací. Takové pátrání je poměrně složité. Náročné genetické analýzy většinou nedovolují zahrnout do studií data o větším počtu lidí. Příjmení mohou za chromozom Y docela dobře „zaskočit“ jako velmi levná a přitom poměrně spolehlivá náhražka.

Například v Japonsku není podobný výzkum dost dobře možný, protože příjmení tu dlouho dědila po otci jen elitní skupina samurajů. Obyčejní lidé dostávali příjmení často podle profese, jakou zastávali.

Svědectví dávných migrací

Studie čínských vědců publikovaná v American Journal of Physical Anthropology dokazuje, že 97 ze stovky nejběžnějších čínských příjemní vzniklo v periodě označované jako Období Jara a Podzimu (722 př.n.l až 476 př.n.l.). Tehdy se čínská říše rozkládala jen na centrálních planinách. Teprve později začala její expanze do ostatních oblastí, především pak do povodí řeky Jang c´tiang, kde se přistěhovalci mísili s původním obyvatelstvem. Dnes prozrazuje toto období čínské historie velmi pestrá směsice příjmení rozšířených především kolem středního a dolního toku řeky.

Překvapivě malé rozdíly zjistili vědci mezi obyvateli tří severovýchodních provincií a obyvateli z východních oblastí Číny. Jde o důsledek historické migrace dvaceti milionů Číňanů do řídce osídlených oblastí na severovýchodě. Ta začala ještě za vlády poslední císařské dynastie Čching (od roku 1644) a pokračovala i po vzniku Čínské republiky v roce 1911.

Nejčtenější