Co kdyby Země neměla Měsíc?

Jaroslav Petr  |  Vesmír

Počet planet, které nabízejí příhodné podmínky pro vznik života, může být desetkrát vyšší, než jsme dosud předpokládali.

V roce 1993 došli francouzští matematici Jacques Laskar a Philippe Robutel k závěru, že Měsíc má na Zemi stabilizační efekt. Bez vlivu jeho poměrně velké gravitace by naše planeta podléhala mnohem více přitažlivým silám ostatních těles Sluneční soustavy.

Co by to znamenalo? Sklon osy rotace Země by se měnil a to by se projevilo drastickými výkyvy pozemského klimatu.

Smolný Mars

Mars takové štěstí jako Země nemá. Jeho dva titěrné měsíčky jsou jen slabými stabilizátory a osa rotace Marsu tak prodělala velké výkyvy. Její sklon kolísal v rozmezí od 10° do 60°. To vyvolalo klimatické turbulence, při kterých rudá planeta přišla o atmosféru a vodu. Proměnila se na suchou, ledovou poušť.

Mars a jeho měsíce Phobos a Deimos
Mars a jeho měsíce Phobos a Deimos

Většina astrobiologů je přesvědčena, že existence dostatečně hmotného měsíce představuje nezbytnou podmínku pro vznik života na planetách obíhajících kolem cizích hvězd – tzv. extrasolárních planetách (viz Wikipedia nebo třeba Exoplanety.cz).

Velký Měsíc je výsledkem celkem vzácné kolize Země s tělesem velikosti Marsu. Při srážce byla ze Země vytržena hmota, která se zformovala do podoby našeho kosmického souputníka. Astronomové odhadují, že jen každý stý dvojník Země měl podobné štěstí a příroda ho obdařila měsícem dostatečné velikosti.

Měsíc není všechno

Trio amerických astronomů vedené Jackem Lissauerem z Ames Research Center provedlo velký počet simulací, v jakých se mohou ocitnout planety zcela postrádající měsíce. Na konferenci American Astronomical Society představili výsledky svého bádání.

Vychází jim, že pokud má gravitace okolních těles na klima nějaké planety negativní vliv, pak se následky projeví výraznější měrou až za hodně dlouhou dobu. Poklidné období bohatě stačí na to, aby se mohl na planetě vyvinout život.

Rozbor rotace Země a Měsíce ukazuje video:

Kdyby Země neměla Měsíc, byly by výkyvy osy její rotace určitě větší. Významnějších hodnot by však tyto odchylky dosáhly teprve po několika miliardách roků. Hodně záleží i na tom, jaký směr má rotace okolních planet s ohledem na směr, jakým obíhají kolem hvězdy. Pokud planeta rotuje opačným směrem, než v jakém obíhá kolem hvězdy, jsou její gravitační zásahy do okolí výrazně slabší.

Dalším významným faktorem je počet velkých planet v cizím planetárním systému. Pokud kolem hvězdy obíhá jediná planeta, je rušivý vliv jiných těles zákonitě nulový a rozkvětu života nebrání.

Nejčtenější