Zvuková dráha letadla - intonace a "klikatění" zvuku - co to je?

|  
letadlo

Prolétne nade mnou letadlo asi 70 m vysoko, které má za horizontem, zhruba 1 km, přistát. Zpoza horizontu se bleskově šíří zvuk (hlasité ševelení), který má dráhu blesku, ale přibližně vodorovný směr, ne jako u blesku zhruba svislý. Zvuk se klikatí, blíží se rychle ke mně (nejspíš rychlostí zvuku), prolétne nade mnou a pokračuje dál. Slyším ale, jak se zvuková dráha, ne intonace, klikatí. Co to je?

Pokud vyloučíme, že se pozorovatel právě probral z narkózy nebo že se za obzorem koná slet mimozemšťanů, nabízí se, že pilot letadla aktivoval takzvaný reverz čili obraceč tahu (ono „ševelení“). Jde o speciální případ tzv. vektorování tahu. Klasické vektorování tahu, jak jej obvykle chápeme dnes u moderních letadel, vychyluje proud plynů z motoru maximálně o několik desítek stupňů mimo osu.

Reverz tahu otočí proud plynů o 90° až 180°, tedy na opačnou stranu, proti směru pohybu letadla. Tím se pochopitelně zvětší brzdná síla a asi o 25 % se zkrátí délka dojezdu, a letadlo navíc může při pojíždění couvat. Brzdění aktivací reverzu je namístě především na mokré nebo zledovatělé dráze, kde by razantní brzdění klasickými podvozkovými brzdami vedlo ke smyku. Každé letadlo však musí dnes bezpečně přistát i bez použití reverzu.

(Konzultace: Ing. Jiří Šonský, viz http://www.it.cas.cz/cs/soda)

Nejčtenější