Zůstal by na Zemi nějaký život, kdyby zmizela atmosféra?

Radim Kladívko  |  

Kdybychom vysáli veškerou atmosféru, většina vyšších obratlovců (člověka nevyjímaje) by se během několika minut udusila. V příštích minutách by je následovali další živočichové a během několika hodin také rostliny. Mezitím by měl náhlý pokles tlaku nezvyklý efekt na moře. Díky absenci tlaku by voda velmi rychle zamrzala. Hladina moří by se také podstatně snížila, nicméně ve zbylé vodě by stále zůstal nějaký kyslík, takže mořští živočichové by mohli přežít o něco déle.

Bez přísunu nového kyslíku z atmosféry by však jeho hladina ve vodě neustále klesala, jak by se mrtvá těla zvířat usazovala na dně. Úplné vyprázdnění nejhlubšího oceánu by mohlo trvat až 500 let. Nicméně anaerobní bakterie a chemosyntetické bakterie žijící v okolí sirných jícnů na mořském dně by přežily. A sopky by dál vypouštěly CO2.

Postupem času (něco přes miliardu let) by se mohla činností bakterií a řas v mělkých mořích atmosféra obnovit.

Nejčtenější