Znamená hromada ploštic na kamenech u nás před domem skupinový sex?

|  
ploštice

Ne vždy musí jít o páření, jelikož u nás asi nejrozšířenější ploštice ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), které se otázka týká, je nesmírně společenský hmyz. Své druhové jméno nezískala náhodou. Její kolonie lze pozorovat brzy zjara na kamenech a u pat stromů, nejčastěji lip. Pravda, ruměnice se vydrží pářit klidně celý den, ale kolonie k tomuto účelu nevytvářejí – mají tendenci se „slézat“ tak jako tak.

To ovšem zdaleka není vlastní všem druhům ploštic. Na ruměnici je dále zajímavé to, že každý jedinec má malinko odlišné vzory na krovkách, trochu jako mají lidé jiné otisky prstů. V České republice žije na 900 druhů ploštic, na světě přibližně 50 tisíc. Další v ČR žijící ploštice, která tvoří kolonie – i stovky kusů, nedají se přehlédnout – je blánatka lipová (latinsky Oxycarenus lavaterae). Jde o invazní druh pocházející ze západního Středomoří.

Nejčtenější