Zlaté časy

JAN TŮMA  |  Historie

Jaderná fúze je kamenem mudrců moderní fyziky, jestli ji zvládneme, máme energeticky vyhráno.

„ZETA“ (NE)ODSTARTOVALA JADERNOU FÚZI 1958

zeta

Začátkem padesátých let, v naprosté tajnosti vzhledem k souvislosti s termonukleární bombou, se do výzkumu řízené jaderné fúze – spojování lehkých jader, zejména deuteria (D) a tritia (T) na jádra helia (He) – zapojila řada laboratoří v USA, Anglii a SSSR. Lehká jádra se však ke spojování dala přinutit jen zahřátím na stovky milionů stupňů Kelvina. Britové k tomu sestrojili obří magnetickou past ZETA, v jejímž prstenci ohřívali plazma stlačením magnetickými silami výboje, vyvolaného obřím transformátorem o hmotnosti 200 tun. Když při spuštění ZETY 25. ledna 1958 z plazmatu ohřátého na pět milionů stupňů vytryskl proud neutronů, domnívali se vědci, že jsou u cíle, a oznámili to celému světu. Za několik dnů se ale prokázalo, že tyto neutrony pocházejí ze složitých elektrodynamických procesů ve žhavém plazmatu v prstenci. Následovalo 34 let intenzivních pokusů o zkrocení plazmatu ve stále lépe vybavených laboratořích světa, než se podařilo jadernou fúzi alespoň na zlomek vteřiny rozběhnout!


„JET“ PŘEKROČIL PRÁH TERMOJADERNÉHO VĚKU 1991

jet

Splnit neúprosné fyzikální podmínky pro rozběh jaderné fúze se podařilo poprvé na světě v dodnes největším experimentálním zařízení JET (Joint European Torus) v britském Culhamu 19. listopadu 1991. V prstenci s objemem 200 m3 výboje proudů kolem pěti milionů ampér ohřály plazmovou směs několika gramů deuteria a tritia nad 200 milionů Kelvinů a supravodivé i stabilizační cívky, kterými je obklopen, stačily spojování jader udržet podle neúprosného fyzikálního kritéria potřebné dvě sekundy.Počítače zaregistrovaly uvolněný výkon 1700 kW. Pro energetiky to neznamená nic – pro fyziky rozhoření termojaderné reakce s kladnou energetickou bilancí (vydala víc než se k zapálení spotřebovalo) znamenalo vítězství. „Skóre“ energetického zisku se dále zlepšovalo až k 16 MW.Znatelný výkon – až 500 MW termojaderné energie – však dá až ještě větší a dokonalejší mezinárodní experimentální reaktor ITER s objemem prstence 837 m3, který se právě začíná stavět ve francouzském Cadarache…

Nejčtenější