Závislost na nikotinu začíná v mládí

J. HORČÍK  J. PETR  P. DOBROVSKÝ  |  

Sílu závislosti na nikotinu ovlivňují u dlouhodobých kuřáků výraznou měrou dva faktory. Prvním je dědičná dispozice. Gen pro bílkovinu, na kterou se v mozku váže nikotin, můžeme zdědit ve třech různých formách. Jedna se ukazuje jako riziková, druhá nemá na sílu návyku vliv a další nás před vznikem závislosti dokonce chrání. Druhým významným faktorem je věk, ve kterém kuřák propadne svému zlozvyku. Čím dřív začne, tím větší má vyhlídky na těžkou závislost.

Největším překvapením bylo zjištění, že se oba faktory vzájemně významně doplňují. Kuřák, který zdědil od matky i otce náchylnost k závislosti na nikotinu a začal kouřit dříve než v sedmnácti, čelí až pětinásobně vyššímu riziku těžké závislosti na nikotinu.

Nejčtenější