Zajímalo by mě, kde přesně se nachází plynový kráter známý jako Door to Hell?

|  
Door to Hell

Některé zdroje uvádějí, že je v Uzbekistánu, jiné zase že v Turkmenistánu. Která verze je ta správná?

Ke zmatení zde došlo patrně při převodu místního názvu z angličtiny. Městečko, u kterého kráter „Brána do pekla“ leží, se jmenuje Derweze (turkmensky to znamená Brána) a může se objevovat i v přepisu Darvaza, a to je podle všeho kámen úrazu. Řada zdrojů totiž jako místo výskytu uvádí Darvaz, což je ale název oblasti na jihu Uzbekistánu, která je rozdělena řekou Amudarjou na dvě části, z nichž jedna patří dokonce Afghánistánu. „Brána do pekla“ se tedy nalézá v Turkmenistánu, nikoli v Uzbekistánu. Od roku 1971, kdy toto podzemní ložisko plynu objevili vědci, z ní šlehají plameny, aby jedovatý zemní plyn neunikal a nezamořil okolí.

Nejčtenější