Zajatci kyberprostoru

J. CHVÁLA  |  Věda
zajatci kyberprostoru

Zajatci kyberprostoru

Být svobodný, dělat věci jednoduše a bez námahy, cítit se příjemně – to všechno současně zažívá člověk, který vstoupil do virtuálního světa internetu. Před 6 roky používalo internet ve světovém měřítku přibližně 694 milionů uživatelů, z toho jen 19 milionů starších 15 let. Podle statistických údajů z března 2008 je dnes ve světě 1 407 724 920 uživatelů internetu, tj. přibližně 21 % světové populace. Proč je internet tak přitažlivý, vysvětluje „teorie toku“.

Badatelé popisují tento fenomén jako stav, kdy webová síť nabízí neustále nové interaktivní odpovědi a člověk přitom v proudu operací zapomíná sám na sebe. Kdo se během několika vteřin dokáže spojit s celým světem, získat a propojit desítky informací, má sám před sebou vyšší hodnotu. Každý, kdo se naučí ovládat klávesnici, cítí podobné rozpoložení, jako by byl inspirován: vše jde jednoduše, informace se rychle střídají a skládají do potřebných celků. Rozum je obohacen, ale namáhavé myšlení není nutné. K tomu se připojují nové prvky: v každé fázi procesu je cíl jasný, každá akce je bezprostředně následována protiakcí, pochopení a akce jsou nepostřehnutelně promíšené, roztržitost je z vědomí vyloučená, strach z neúspěchu mizí, mění se pojem o čase a konečně – čím více ovládá jedinec znalosti, tím lépe se umí obsloužit.

Protože užívání internetu je společensky přijatelné, někteří v něm nacházejí dobrou příležitost pro zaplnění své vyprázdněné identity. Lze v něm nalézt ochranu před nepříjemným světem. Tak se stává, že snadno a bez zápasů dosažená svoboda odvádí člověka z reálného kontextu života a rozvíjí závislost na kyberprostoru.

Nejčtenější