Z čeho se vyrábělo byssové hedvábí?

Jana Vitáková  |  
Byssové hedvábí

Byssové hedvábí či mušlové hedvábí neboli byssus bývalo ceněným středomořským obchodním artiklem ve starověku a středověku. Vyrábělo se z byssových vláken mlžů kyjovek Pinna nobilis, žijících ve Středozemním moři. Kyjovka se těmito vlákny přichycuje ke skalnímu podkladu, a proto jsou vlákna velmi pevná. Materiál se pevností a vlastnostmi podobá nylonové tkanině. Byly z něj proto vyráběny jemné rukavice, šátky a čapky.

O vážnosti, jaké se tato látka těšila, svědčí vyprávění Prokopia, který tvrdí, že ve válkách mezi Persií a Byzancí (kolem 550 n. l.) dostali arménští satrapové jako odznak své moci od římského císaře chalmydy (druh pláště) utkané z byssového hedvábí. Ve středověku bylo používání byssových doplňků vyhrazeno jen šlechticům. Ale ještě na počátku 20. století se z byssu vyráběly například kravaty. O této tkanině se také zmiňuje Jules Verne ve své knize 20 tisíc mil pod mořem.

Nejčtenější