Vzestup a pád vykácených deštných lesů

M. Tůma  |  
Vzestup a pád vykácených deštných lesů

Chudí obyvatelé Amazonie jsou vystaveni silnému pokušení. Když vykácejí okolní stromy, finančně si pomůžou. Jak ukázal mezinárodní tým vědců pod vedením Any Rodriguesové, působící v montpellierském Centre d´Ecologie Fonctionnelle at Evolutive, nemá ekonomický boom dlouhé trvání. Vesničané po čase upadnou do stejné bídy, v jaké žili předtím. V první fázi se jejich životní úroveň výrazně zlepší.

Po vykácení pralesa rychle stoupnou výdělky a ruku v ruce s tím se zvyší gramotnost i průměrná délka lidského života. Lidé si zjevně užívají peněz za dřevo z pokácených stromů, z nerostů nebo z výnosů polí a pastvin na nově získané půdě. Vybudovali silnice, školy, zdravotnická zařízení. Zlepšení však nevydrží dlouho. Nové zdroje se rychle vyčerpají. Po čase už lidé zase živoří hluboko pod průměrem brazilské životní úrovně, jen s tím rozdílem, že prales je nenávratně ztracen.

Nejčtenější