Vyskytuje se v Česku pavouk, který se rodí pouze jeden v kokonu?

Jan Hruška  |  
mysmena horská (Trogloneta granulum)

Odpovídá doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc: V Čechách až do současné doby nebyl popsán druh, v jehož hedvábném kokonu se objevuje vždy a výhradně pouze jedno vajíčko. Avšak u malých druhů, jejichž celková délka těla se v dospělosti pohybuje mezi 1–2 mm, se ve druhém, třetím či dalším později zhotoveném zámotku vyskytují 1–2 vajíčka (v prvním 5–8).

Takovým druhem je např. mysmena horská (Trogloneta granulum). Snížený počet vajíček v zámotku souvisí jednak s procesem miniaturizace, jednak je důsledkem postupného snižování činnosti vaječníků. K redukci počtu vylíhlých mláďat až na jedno může dojít také při napadení kokonu parazitoidy z řádu Hymenoptera, tj. z některé ze skupin blanokřídlého hmyzu.

Nejčtenější