Vrací se zeměkoule každý rok na to stejné místo ve vesmíru?

Václav Slunéčko  |  
zeměkoule

Ve škole jsme se učili, že Země za rok přesně jednou oběhne Slunce. To je však tvrzení mírně zjednodušené, skutečnost je o něco komplikovanější. Prvním faktem, který je třeba brát v potaz, je to, že díky gravitační síle našich vesmírných sousedů je celá oběžná dráha naší planety pomalu tažena kolem Slunce, s tím že plný cyklus dokončí každých 21 000 let. Ve hře o přesný tvar orbity Země jsou potom i jiné cyklické vlivy.V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na vliv pohybu celého solárního systému kolem Mléčné dráhy (rychlost skoro 50 000 km/h) a na to, že se celá galaxie pohybuje kosmem rychlostí nějakých 1,3 milionu km/h.Z toho všeho plyne, že ani vesmír „nevstoupí dvakrát do stejné řeky“, čili že naše vesmírné putování nevede dvakrát na stejné místo.

Nejčtenější