Virtuální hudba mozku

redakce  |  
obličej

Američtí vědci prokázali, že mozek zárodku naslouchá, i když nic slyšet nemůže, protože vývoj jeho sluchového orgánu teprve začal. Přesto putují do mozku zárodku přes sluchový nerv vzruchy podobné těm, jaké nás informují o zvucích. Zdrojem záhadného signálu ve sluchovém nervu se ukázaly buňky tzv. Köllikerova orgánu. To bylo velké překvapení. Tyto buňky nejsou vybaveny pro zachycení zvuků a jejich hlavní úlohou je vytvářet podmínky pro vznik vláskových buněk, které zvukové vlny vnímají. Signál přiváděný do mozku sluchovým nervem je důležitý pro vybudování nervových obvodů, jež budou zpracovávat podněty z funkčního ucha. Mozek se tedy učí slyšet bez zvuku. Köllikerovy buňky mu přehrávají jakousi „hudební fantazii“, jež nepochází z reálného světa zvuků.

Nejčtenější