Vím, že papír vynalezli Číňané, ale nedávno jsem se dozvěděl, že také indiáni Střední Ameriky měli své kodexy. Na co psali?

P. TOMEK  |  
papír

Vím, že papír vynalezli Číňané, ale nedávno jsem se dozvěděl, že také indiáni Střední Ameriky měli své kodexy. Na co je ale psali? I Indiáni předkolumbovské Ameriky skutečně používali obdobu papíru nazývanou amatl nebo též amate. Název je převzatý přes španělštinu z jazyka nahuatl též zvaného aztéčtina. Stejně se nazývaly také dokumenty napsané na tomto materiálu.Amatl se vyráběl především z lýka fíkusů (Ficus padifolia, F. mexicana, F. teculutensis). Indiáni lýko ze stromů oloupali ve svislých pruzích, které ještě dále krájeli na proužky a máčeli ve vodě. Pak proužky spletli na řídkou tkaninu. Vytloukáním kameny docílili toho, že se vlákna propojila do souvislé plochy a zároveň získala hladký povrch.Pro psaní se povrch amatlu také někdy bělil sádrou. Aztékové, Mayové ani další indiánské národy ovšem nevyráběly knihy dnešního typu. Jejich kodexy měly spíše podobu leporela, protože šlo o dlouhé skládané pásy popsané hieroglyfi ckým písmem. Výroba amatlu pravděpodobně začala asi někdy před rokem 1000 př. n. l. a skončila s vpádem španělských conquistadorů v 16. století. Dodneška se dochovaly tři mayské kodexy napsané na amatl: Pařížský, Drážďanský a Madridský. Další kodexy pocházejí od Mixtéků a Aztéků (Codex Borbonicus, Codex Fejérváry- Mayer). V současnosti se amatl opět vyrábí především pro potřeby umělců a výrobců suvenýrů.

Nejčtenější