Vidí kůň opravdu všechno 7x větší, a jestli ano, tak proč?

|  
kůň

Čistě logicky vzato, kůň všechno 7× větší nevidí. Kdyby viděl všechno 7× větší, těžko říct, jak by pak přeskakoval překážky na Velké pardubické, jak by uhýbal větvím stromů atd. Přesto má kůň v porovnání s člověkem i ostatními savci zrak dosti odlišný a výjimečně vyvinutý, takže důvod, proč si lidé myslí, že vidí věci 7× větší, tu přece jen je. Obraz, který kůň vidí, není plastický, nýbrž plochý. Čočka v oku koně není pružná a sítnice je zakřivena (čočka lidského oka přizpůsobuje svoji tloušťku vzdálenosti pozorovaného předmětu, a tím mění ohniskovou délku – obraz dopadá na pravidelně vyklenutou sítnici).

Kůň zaostřuje své vidění především tím, že mění polohu hlavy – zvedá ji, sklání a natáčí. Koně dobře rozpoznávají pohyb. Ten totiž naruší jimi vnímaný plochý obraz a vzbudí jejich pozornost. Postřehnou i nepatrné chvění, např. listu, stejně jako pohybující se předměty ve vzdálenosti až několika set metrů. Lekavým koním je nutné na oči nasazovat „stínidla“, která jim brání vidět do stran, takže se pak zbytečně neplaší.

Nejčtenější