Ví se, co je skutečnou příčinou pohybu litosférických desek? Kde se bere síla, která ty gigantické útvary posouvá?

Rudolf Šup  |  
Země

V Zemi fungují tzv. konvekční cely, jsou to buňky pomalého proudění poloplastické hmoty. Principem je to, že chladná hornina pomalu v cm za rok klesá dolů a teplá stoupá nahoru. Asi jako když si uděláte horký čaj a pozorujete pomalý koloběh zlatavého roztoku. Nahoře je relativně tenká pevnější slupička hornin, tedy zemská kůra, která je unášená pohybem podložních hmot. V zásadě jsou možné dva případy – buď dvě konvekční cely proudí od sebe a tehdy vznikají oceánické pánve a kontinenty se vzdalují, anebo směr proudění jde k sobě a kontinenty se pod sebe podsouvají a přitom vznikají hory. (Odborná konzultace: Václav Cílek)

Nejčtenější